فرم هاي درخواست فعاليت کانون ها و انجمن ها

برنا
با سلام و احترام

دو فرم براي انجمن ها و کانون ها تهيه شده است. 1. فرم درخواست فعاليت ها 2. فرم برنامه هاي سالانه.
 توضيح: اين فرمها جهت برنامه هاي کانون ها و انجمن ها است. به اين صورت که: فرم شماره ي يک  مربوط به برنامه هاست لذا خواهشمند است برنامه هاي کانون و يا انجمن خود را در طول سال در آن لحاظ فرماييد و به مديريت فرهنگي تحويل دهيد. اما فرم شماره دو مربوط به درخواست فعاليت شماست که هر فعاليتي که داريد را در آن ذکر ميکنيد و پس از کامل کردن آن به مديريت فرهنگي تحويل ميدهيد لازم به ذکر است هر درخواستي که مکتوب ميکنيد حداقل 10 روز قبل از زمان اجراي آن به معاونت فرهنگي تحويل دهيد.


 
فایل های پیوست
فرم برنامه سالانه تشکلها
فرم درخواست برنامه
فرم گزارش برنامه
نوشته شده توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي در تاریخ 1394/11/21