آيين نامه شوراي انضباطي دانشجويان

دانشجويان گرامي:جهت اطلاع و بهره برداري از آيين نامه انضباطي و رعايت قوانين و ضوابط آموزشي به فايل پيوست مراجعه نماييد
 
فایل های پیوست
نوشته شده توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي در تاریخ 1397/10/03