كسب افتخار دانشگاه ایوان كىپذیرفته شدن 6 مقاله، حاصل تلاش علمی دانشجویان و اساتید مهندسی صنایع دانشگاه ایوان‌کی را در 34 امین کنفرانس سالیانه پویایی‌شناسی سیستم‌ها، برگزار شده در دانشگاه تکنولوژی دلف هلند را به نویسندگان این مقالات و دانشگاهیان دانشگاه ایوان‌کی تبریک عرض می‌نماییم.
لازم به ذکر است از طرف انجمن جهانی پویایی شناسی سیستم‌ها، دانشگاه ایوان‌کی به عنوان یکی از دانشگاه‌های آسیایی برگزار کننده دوره پویایی‌شناسی سیستم‌ها مورد تایید و شناخته شده می‌باشد.( به لینک پیوست مراجعه بفرمایید)


نوشته شده توسط معاونت پژوهش و فناوری در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۹