اطلاعیه مهم سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی


نظر به اینکه بهبود خدمات ایاب و ذهاب و ایجاد رضایتمندی بیشتر دانشجویان، نیازمند برنامه ریزی مناسب و مشخص نمودن تعداد و مسیر حرکت دانشجویان می باشد. لذا اخذ کارت سرویس شرط اساسی برنامه ریزی و بهبود خدمات است.
خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به اخذ کارت سرویس (که بصورت ماهانه یا ترمیک قابل تهیه می باشد) اقدام فرمایید.
بدیهی است از دادن سرویس تردد به دانشجویان بدون کارت معذور می باشیم.


پیوست ها
نوشته شده توسط مدیر فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۳۹۵/۰v/۱۱