مديريت برنامه ريزي پژوهشي پژوهش اخبار و اطلاعيه


اطلاعيه مهم سرويس اياب و ذهاب دانشجويي

نظر به اينکه بهبود خدمات اياب و ذهاب و ايجاد رضايتمندي بيشتر دانشجويان، نيازمند برنامه ريزي مناسب و مشخص نمودن تعداد و مسير حرکت دانشجويان مي باشد. لذا اخذ کارت سرويس شرط اساسي برنامه ريزي و بهبود خدمات است.
خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به اخذ کارت سرويس (که بصورت ماهانه يا ترميک قابل تهيه مي باشد) اقدام فرماييد.
بديهي است از دادن سرويس تردد به دانشجويان بدون کارت معذور مي باشيم.

 
فایل های پیوست
نوشته شده توسط مسئول فناوري اطلاعات در تاریخ 1395/07/11