معاونت دانشجويي و فرهنگي مديريت امور فرهنگي و فوق برنامه اخبار و اطلاعيه ها


ثبت نام دوره جديد عتبات دانشگاهيان تا 5 دي تمديد شد + اطلاعات تکميلي

براي دسترسي به اطلاعات لازم به فايل پيوست مراجعه نماييد.

ثبت نام در:
www.labbayk.ir
 
فایل های پیوست
نوشته شده توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي در تاریخ 1395/09/25