معاونت پژوهشي و فناوري مديريت فناوري اطلاعات اخبار و اطلاعيه


آشنايي با روند ارائه غذاي دانشجويي

دانشجويان گرامي به منظور آشنايي با روند ارائه غذاي دانشجويي به نکات زير توجه فرماييد.
قبل از هر چيز بايد کارت هوشمند دانشجويي را دريافت کرده باشيد، دانشجوياني که ورودي سال 1395 هستند کارت دانشجويي آن ها از نوع هوشمند مي باشد و قادر به دريافت غذاي دانشجويي از اين طريق مي باشند. ساير دانشجوياني که تا کنون کارت دانشجويي هوشمند دريافت ننموده اند مي بايست به لينک زير رفته و نسبت به درخواست کارت هوشمند دانشجويي اقدام نمايند.
http://www.eyc.ac.ir/ParentPage.aspx?pid=18009&mid=18009
جهت دریافت کارت هوشمند دانشجویی باید به واحد پژوهش آقای نوری مراجعه فرمایید.
در سامانه تغذيه قوانين زير در نظر گرفته شده است.
1. دانشجو جهت رزرو غذا قبل از هر کاري بايد نسبت به افزايش اعتبار مالي خود در سامانه تغذيه اقدام نمايد.
2. هزينه هر وعده غذا براي دانشجو مبلغ 35000 ريال مي باشد.
3. امکان دريافت غذا، فقط در برنامه هفتگي دانشجو امکان پذير مي باشد و بنابراين در روزهايي که دانشجو درسي اخذ ننموده است امکان رزور غذا براي او وجود نخواهد داشت.
4. ساعت سرو غذا از 11:45 تا 15 مي باشد و در ساعات ديگر دانشجو قادر به دريافت غذا نخواهد بود.
5. دانشجو از يک هفته قبل تا 3 روز قبل از روز سرو غذا قادر به رزرو غذا خواهد بود.
6. دانشجو از 3 روز قبل از روز سرو غذا قادر به لغو غذاي رزرو شده نخواهد بود.
7. هر دانشجو در هر روز تنها يک غذا مي تواند رزرو کند.
 
نوشته شده توسط مسئول فناوري اطلاعات در تاریخ 1395/11/27