معاونت پژوهشي و فناوري مديريت فناوري اطلاعات اخبار و اطلاعيه


(راهنماي استفاده از سامانه تغذيه (لغو و رزرو غذا

دانشجویان گرامی به منظور استفاده از سامانه تغذیه به نکات زیر توجه فرمایید.
1.  دانشجو جهت رزرو غذا قبل از هر کاري بايد نسبت به افزايش اعتبار مالي خود در سامانه تغذيه اقدام نمايد.
2.   هزينه هر وعده غذا براي دانشجو مبلغ 35000 ريال مي باشد.
3.   امکان دريافت غذا، فقط در برنامه هفتگي دانشجو امکان پذير مي باشد و بنابراين در روزهايي که دانشجو درسي اخذ ننموده است امکان رزور غذا براي او وجود نخواهد داشت.
4.   ساعت سرو غذا از 11:45 تا 15 مي باشد و در ساعات ديگر دانشجو قادر به دريافت غذا نخواهد بود.
5.   دانشجو از يک هفته قبل تا 3 روز قبل از روز سرو غذا قادر به رزرو غذا خواهد بود.
6.  دانشجو از 3 روز قبل از روز سرو غذا قادر به لغو غذاي رزرو شده نخواهد بود.
7.   هر دانشجو در هر روز تنها يک غذا مي تواند رزرو کند.

جهت دريافت فايل راهنماي استفاده از سامانه تغذيه بر روي لينک زير کليک نماييد.

http://www.eyc.ac.ir/ShowTextTemplate.aspx?mid=19021
 
نوشته شده توسط مسئول فناوري اطلاعات در تاریخ 1395/11/27