مديريت خدمات آموزشي واحد ثبت نام اطلاعيه ها


اطلاعيه مهم پذيرش بدون آزمون در دوره دکتري تخصصي Ph.D دانشگاه ايوان کي

 فراخوان پذيرش بدون آزمون دانش آموختگان کارشناسي ارشد (استعداد درخشان) در دوره دكتري تخصصي

دانشگاه ايوان کي براي سال تحصيلي97-96 


   دانشگاه ايوان کي در نظر دارد، در راستاي اجراي "آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دكتري مصوب جلسه مورخ 93/3/27 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان"، آيين نامه شماره 67272/21 مورخ 93/4/18 وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري” و اصلاحيه آن به شماره 237200/21 مورخ 93/12/16 ، از بين دانش آموختگان ممتاز كارشناسي ارشد واجد شرايط زير، با بررسي سوابق، مصاحبه و بدون شرکت در آزمون در رشته دکتري تخصصي مهندسي صنايع-سيستم هاي کلان ، براي سال تحصيلي 97-96 دانشجو جذب نمايد.(براي مشاهده شرايط و ضوابط ، فايل راهنماي زير را مطالعه و عينا مطابق دستورالعمل اقدام نماييد)...........
 
مهم: متقاضیان بایستی تا حداکثر 20 اردیبهشت 96 مدارک لازم را (بر اساس فایل راهنما) به رایانامه های زیر ارسال نمایند. 

PH.d@eyc.ac.ir

phd.eyc@gmail.com 
فایل های پیوست
فایل راهنما
نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ 1396/01/29