مديريت خدمات آموزشي واحد ثبت نام اطلاعيه ها


اطلاعيه مهم اداره فارغ التحصيلان

بدينوسيله به اطلاع مي رساند با توجه به بروزرساني سيتسم مالي و همچنين برگزاري امتحانات پايان ترم، تا 31 خرداد 96 هيچ گونه مدرک فارغ التحصيلي صادر نخواهد شد. لذا به مراجعه کنندگان محترم پاسخي داده نخواهد شد.

 
نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ 1396/02/24