مديريت خدمات آموزشي واحد ثبت نام اطلاعيه ها


اطلاعيه زمان مصاحبه دکتري 96 دانشگاه ايوان کي

بدينوسيله به اطلاع مي رساند، تاريخ مصاحبه داوطلبان پذيرش دوره دکتري تخصصي مهندسي صنايع  که در ارزيابي مرحله اول، حدنصاب دانشگاه ايوان کي را کسب نموده‌اند و از طريق سازمان سنجش آموزش کشور به اين دانشگاه معرفي شده‌اند، از يکشنبه مورخه 1396/04/11 لغايت سه شنبه 1396/04/13 مي باشد. ساير شرايط ثبت نام و همچنين نحوه ارسال مدارک در اطلاعيه بعدي از طريق همين سايت اعلام خواهد شد.


 
نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ 1396/03/03