مديريت خدمات آموزشي واحد ثبت نام اطلاعيه ها


دستورالعمل مصاحبه آزمون دکتري تخصصي(PH.D) سال 1396 دانشگاه ايوان کي

        

به اطلاع داوطلبان محترم مي رساند، ثبت نام شامل دومرحله مي باشد و انجام هر دو مرحله الزامي است .


مرحله اول:ارسال مدارک زير به سامانه ايميل دانشگاه ( phd.eyc@gmail.com  و  ph.d@eyc.ac.ir)

       1-     تصوير صفحه اول و توضيحات شناسنامه

       2-     تصوير کارت ملي

       3-     تصوير مدرک کارشناسي داراي معدل

       4-     تصوير مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد داراي معدل، دوره وتاريخ فراغت تحصيلي مختص دانش آموختگان

       5-     تصوير فرم تکميل شده  شماره 1 ( پيوست)

       6-      تصوير کارنامه آزمون نيمه متمرکز دکتري

       7-     تصوير حکم کارگزيني براي داوطلبان حائز شرايط سهميهمربيان رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشي وزارت علوم

       8-     تصوير فيش واريزي مبلغ 500000 ريال به حساب دانشگاه بهشماره  0106138197006  بانک ملي شعبه ايوانکي

       9-     تصوير چکيده پايان نامه کارشناسي ارشد

      10- تصوير صفحه اول مقالات علمي (در صورت وجود)

      11- تصوير صفحه اول کتاب هاي چاپ شده (در صورت وجود)

      12- تصوير گواهي نامه جشنواره هاي علمي ، کنفرانس و ... (درصورت وجود)

      13- تصوير گواهي نامه ثبت اختراع (در صورت وجود) و تصويرمدرک زبان انگليسي (در صورت وجود)


?      مصاحبه در روزهاي يکشنبه 11/4/96 ، دوشنبه 12/4/96 و سه شنبه 13/4/96 از ساعت 8 صبح الي 16 عصر در ساختمان مرکزي دانشگاه ايوان کي برگزار خواهد شد.

?      پس از ارسال مدارک فوق به سامانه ايميل دانشگاه، نامه تاييد دريافت به ايميل شما ارسال خواهد شد که بايستي در روز مصاحبه پرينت آن را به همراه داشته باشيد .


مرحله دوم:مراجعه به ساختمان مرکزي دانشگاه جهت انجام مصاحبه علمي

?      همراه داشتن اصل تمامي مدارک فوق در روز مصاحبه علمي ،الزامياست.

آدرس: تهران –سه افسريه- بعد از پاکدشت- شهر ايوان کي – بلوار آيت الهطالقاني- خيابان دانشگاه –دانشگاه ايوان کي        

                                               تلفن هاي تماس: 02331432 (8 صبح لغايت 14عصر)  

                                                               09015559031 (در مواقع ضروري و خارج از وقت اداري)

                                                                                                                                       

                                                                                                                                          مديريت آموزش و تحصيلات تکميلي

 
فایل های پیوست
فرم شماره 1
نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ 1396/03/08