معاونت دانشجويي و فرهنگي مديريت تربيت بدني اخبار و اطلاعيه ها


دريافت جوايز جشنواره ورزشي درون دانشگاهي

بدين وسيله به اطلاع دانشجوياني که در يازدهمين دوره جشنواره ورزشي درون دانشگاهي صاحب مقام شده اند مي رساند،جهت دريافت جوايز خود از تاريخ 96/03/25 لغايت 96/04/01 به مديريت تربيت بدني مراجعه نمايند.


 
نوشته شده توسط مدير تربيت بدني در تاریخ 1396/03/23