معاونت دانشجويي و فرهنگي مديريت امور فرهنگي و فوق برنامه اخبار و اطلاعيه ها


اطلاعيه شماره 3 ستاد انتخابات انجمنهاي علمي دانشجويي دانشگاه ايوان‌کي: اسامي کانديداها

بدينوسيله اسامي نهايي کانديداهاي انجمنهاي علمي دانشجويي 96 در فايل پيوست منتشر مي گردد.

 اين اسامي پس از ثبت نام و بررسي شرايط لازم اعلام شده است.
 شروع انتخابات: دوشنبه 22 آبان ماه 96 - ساعت 9 صبح - پرديس؛ ساختمان گل ياس


 
فایل های پیوست
نوشته شده توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي در تاریخ 1396/08/20