مديريت خدمات آموزشي واحد ثبت نام اطلاعيه ها


دستورالعمل ثبت نام داوطلبان شرکت در مصاحبه مرحله تکميل ظرفيت آزمون دکتري تخصصي (Ph.D) سال 1396

        

به اطلاع داوطلبان محترم مي رساند، ثبت نام شامل دومرحله مي باشد و انجام هر دو مرحله الزامي است .


مرحله اول:ارسال مدارک زير به سامانه ايميل دانشگاه ( phd.eyc@gmail.com )

       1-     تصوير صفحه اول و توضيحات شناسنامه

       2-     تصوير کارت ملي

       3-     تصوير مدرک کارشناسي داراي معدل

       4-     تصوير مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد داراي معدل، دوره وتاريخ فراغت تحصيلي مختص دانش آموختگان

       5-     تصوير فرم تکميل شده  شماره 1 ( پيوست) - مهم

       6-      تصوير کارنامه آزمون نيمه متمرکز دکتري

       7-     تصوير حکم کارگزيني براي داوطلبان حائز شرايط سهميهمربيان رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشي وزارت علوم

       8-     تصوير فيش واريزي مبلغ 500000 ريال به حساب دانشگاه به شماره  0106138197006  بانک ملي شعبه ايوانکي

       9-     تصوير چکيده پايان نامه کارشناسي ارشد

      10- تصوير صفحه اول مقالات علمي (در صورت وجود)

      11- تصوير صفحه اول کتاب هاي چاپ شده (در صورت وجود)

      12- تصوير گواهي نامه جشنواره هاي علمي ، کنفرانس و ... (درصورت وجود)

      13- تصوير گواهي نامه ثبت اختراع (در صورت وجود) و تصويرمدرک زبان انگليسي (در صورت وجود)


?      مصاحبه در روزهاي يکشنبه 96/09/05 و چهارشنبه 96/09/08 از ساعت 8 صبح الي 16 عصر در ساختمان مرکزي دانشگاه ايوان کي برگزار خواهد شد.

?      پس از ارسال مدارک فوق به سامانه ايميل دانشگاه، نامه تاييد دريافت به ايميل شما ارسال خواهد شد که بايستي در روز مصاحبه پرينت آن را به همراه داشته باشيد .


مرحله دوم:مراجعه به ساختمان مرکزي دانشگاه جهت انجام مصاحبه علمي

?      همراه داشتن اصل تمامي مدارک فوق در روز مصاحبه علمي ،الزامي است.

آدرس: تهران –سه افسريه- بعد از پاکدشت- شهر ايوان کي – بلوار آيت الله طالقاني- خيابان دانشگاه –دانشگاه ايوان کي        

                                               تلفن هاي تماس: 02331432 (8 صبح لغايت 14عصر)  

                                                               09015559031 (در مواقع ضروري و خارج از وقت اداري)

                                                                                                                                       

                                                                                                                                          مديريت آموزش و تحصيلات تکميلي

 
فایل های پیوست
فرم شماره 1
نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ 1396/08/21