معاونت دانشجويي و فرهنگي مديريت امور فرهنگي و فوق برنامه اخبار و اطلاعيه ها


اطلاعيه شماره 4 ستاد انتخابات انجمنهاي علمي دانشجويي دانشگاه ايوان‌کي: نتايج انتخابات

بدينوسيله به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند:

فرايند شمارش آراي نامزدهاي شوراي مديريت انجمنهاي علمي دانشجويي پس از پايان رأي گيري انجام شد و نتايج آن در فايل پيوست اعلام مي گردد.

 
فایل های پیوست
نتایج انتخابات
نوشته شده توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي در تاریخ 1396/09/04