معاونت دانشجويي و فرهنگي مديريت تربيت بدني اخبار و اطلاعيه ها


دريافت جوايز دوازدهمين دوره جشنواره ورزشي درون دانشگاهي

بدينوسيله به اطلاع دانشجوياني که در دوازدهمين دوره جشنواره ورزشي درون دانشگاهي حائز مقام شده اند مي رساند،جهت دريافت جوايز خود از تاريخ 96/10/11 لغايت 96/10/28  به مديريت تربيت بدني مراجعه نمايند.


 
نوشته شده توسط مدير تربيت بدني در تاریخ 1396/10/11