معاونت دانشجويي و فرهنگي مديريت تربيت بدني اخبار و اطلاعيه ها


دوره آمادگي جسماني ويژه کارکنان دانشگاه

بدينوسيله به اطلاع کارکنان دانشگاه(در بخش آقايان) مي رساند،مديريت تربيت بدني به منظور ارتقاء سطح سلامت و آمادگي جسماني کارکنان و بالا بردن روحيه و نشاط کاري ايشان،اقدام به برپايي کلاس هاي آمادگي جسماني به تعداد 2سانس در هفته به همراه مربي تخصصي در اين رشته نموده است،لذا کارکناني که تمايل به شرکت در اين برنامه را دارند طبق بازه هاي زماني زير در کلاس ها حضور يابند.روز هاي دوشنبه و سه شنبه هر هفته         ساعت   20/30   الي 19            سالن شهدا ايوانکي 


 
نوشته شده توسط مدير تربيت بدني در تاریخ 1396/10/14