مديريت برنامه ريزي پژوهشي پژوهش اخبار و اطلاعيه


آخرين فرصت براي تکميل مراحل کاروزي در ترم 961

آخرین فرصت برای آپلود فایل های کارورزی و تکیمل مراحل آن در سامانه دانشجویی برای دانشجویانی که درس کارورزی را در ترم 961 اخذ نموده اند تاریخ 96/12/10 می‌باشد و شروع انجام مراحل کارورزی در سامانه دانشجویی برای دانشجویانی که درس کارورزی را در ترم 962 اخذ نموده اند تاریخ 96/12/11 می باشد.

 
نوشته شده توسط کارشناس پژوهش در تاریخ 1396/12/06