معاونت دانشجويي و فرهنگي صفحه اصلي معاونت اخبار صفحه اصلي


نتايج احکام تخلفات انضباطي تجديد نظر دانشجويان کارداني و کارشناسي و کارشناسي ارشد در امتحانات ترم 961

نتايج احکام تخلفات  انضباطي تجديد نظر دانشجويان کارداني و کارشناسي و کارشناسي ارشد در امتحانات ترم 961 که در جلسه مورخه 96/12/15 مورد بررسي قرار گرفت بشرح زير مي‌باشد.

 
فایل های پیوست
نوشته شده توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي در تاریخ 1396/12/15