مديريت خدمات آموزشي واحد ثبت نام و میهمان و انتقال اطلاعيه ها


اطلاعيه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در مقطع دکتري (PhD) دانشگاه ايوان کي براي سال تحصيلي 98-97

با سلام   

   دانشگاه ايوان کي در نظر دارد، در راستاي اجراي "آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دكتري مصوب جلسه مورخ 93/3/27 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان"، آيين نامه شماره 67272/21 مورخ 93/4/18 وزارت علوم،تحقيقات و فناوري” و اصلاحيه آن به شماره 237200/21 مورخ 93/12/16 ، از بين دانش آموختگان ممتاز كارشناسي ارشد واجد شرايط زير، با بررسي سوابق، مصاحبه و بدون شرکت در آزمون در رشته دکتري تخصصي مهندسي صنايع-سيستم هاي کلان ، براي سال تحصيلي 98-97 دانشجو جذب نمايد.(براي مشاهده شرايط و ضوابط ، فايل راهنماي زير را مطالعه و عينا مطابق دستورالعمل اقدام نماييد. متقاضيان پس از تکميل فرم شماره 1 به صورت تايپ شده آن را از طريق رايانامه هاي ذکر شده ارسال نمايند.
 
مهم: متقاضيان بايستي تا حداکثر 15 خرداد 97 مدارک لازم را (براساس فايل راهنما) به رايانامه هاي زير ارسال نمايند. 
phd.eyc@gmail.com

PH.d@eyc.ac.ir 
فایل های پیوست
فرم شماره 1
شرایط و ضوابط
نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ 1397/01/31