معاونت دانشجويي و فرهنگي مديريت امور فرهنگي و فوق برنامه اخبار و اطلاعيه ها


نتايج انتخابات کانونهاي فرهنگي هنري دانشجويان

انتخابات شوراي مرکزي کانونهاي فرهنگي هنري دانشگاه ايوان کي از تاريخ شنبه 22 ارديبهشت 97 در محل پرديس دانشگاه آغاز و تا دوشنبه 24 ارديبهشت 97 ادامه داشت. اکنون پس از اتمام راي گيري و شمارش آراء، نتايج منتخبان در فايل پيوست قابل مشاهده مي باشد.

در اينجا لازم مي‌دانيم از تمامي دست اندرکاران بويژه مسئولان صندوق هاي رأي، ناظرين، کانديداها و راي دهندگان گرامي تقدير و تشکر نماييم.

ضمن عرض تبريک به دانشجوياني که حائز بيشترين آراي هر کانون شده اند، خواهشمند است حداکثر تا پنجشنبه 24خردادماه 97 به امور فرهنگي مراجعه نمايند يا با شماره 02334521569 تماس حاصل نمايند.

 
فایل های پیوست
نوشته شده توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي در تاریخ 1397/02/27