معاونت دانشجويي و فرهنگي مديريت تربيت بدني اخبار و اطلاعيه ها


دريافت جوايز سيزدهمين دوره جشنواره ورزشي درون دانشگاهي

به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند،جهت دريافت جوايز مسابقات جشنواره ورزشي از تاريخ 97/03/20 لغايت 97/04/07 به قسمت مديريت تربيت بدني مراجعه نمايند.همچنين متذکر مي شود جوايز فقط در بازه زماني مشخص شده اهدا مي گردد.


 
نوشته شده توسط مدير تربيت بدني در تاریخ 1397/03/20