معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي تحصيلات تکميلي اخبار مهم


برگزاري اولين روز مصاحبه از دعوت شدگان به مصاحبه دکتري تخصصي دانشگاه ايوان کي

سلام
امروز به لطف خدا از 26 نفر راهيافتگان به مرحله مصاحبه آزمون دکتري تخصصي (Ph.D) دانشگاه ايوان کي مصاحبه به عمل آمد و حدود ساعت 15 عصر جلسه به پايان رسيد. در پي درخواست متعدد افراد باقيمانده مقرر گرديد روز دوم مصاحبه به پنجشنبه 1397/03/31 تغيير يابد. لذا افراد باقيمانده از طريق ايميل مدارک لازم را ارسال نمايند.
 
نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ 1397/03/21