معاونت دانشجويي و فرهنگي مديريت تربيت بدني اخبار و اطلاعيه ها


(چهاردهمين دوره جشنواره ورزشي درون دانشگاهي (ويژه دانشجويان

جهت دريافت برنامه چهاردهمين دوره جشنواره ورزشي درون دانشگاهي به فايل پيوست مراجعه نماييد.


 
فایل های پیوست
نوشته شده توسط مدير تربيت بدني در تاریخ 1397/07/10