معاونت پژوهشي و فناوري مديريت برنامه ريزي پژوهشي اخبار و اطلاعيه


برگزاري مراسم هفته پژوهش و فناوري سال 97

آيين بزرگداشت هفته پژوهش و فناوري با شعار "پژوهش هدفمند، فناوري ارزش آفرين در خدمت توليد ملي" پنج شنبه مورخ 97/9/29 با حضور رياست دانشگاه، معاونتها، روساي دانشکده ها، اساتيد و دانشجويان دانشگاه برگزار گرديد. در اين مراسم ابتدا دکتر فرجيان، معاون پژوهش و فناوري ضمن خير مقدم گويي به حضار به سخنراني در رابطه با گراميداشت اين هفته پرداختند. سپس دکتر احمدوند ضمن اشاره به شعار این هفته در رابطه با بزرگداشت هفته پژوهش به سخنراني پرداختند. در ادامه عملکرد يک ساله معاونت پژوهش و فناوري توسط دکتر فرجيان ارائه گرديد.در پايان مراسم، از نفرات برتر پژوهشگر دانشگاه تقدير به عمل آمد.
بعد از اين مراسم افتتاحيه کتابخانه جديد دانشگاه با حضور رياست و چندي از مسئولين دانشگاه انجام پذيرفت.
مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوري به روايت تصوير
 
فایل های پیوست
نوشته شده توسط معاونت پژوهش و فناوري در تاریخ 1397/09/29