معاونت دانشجويي و فرهنگي صفحه اصلي معاونت اخبار صفحه اصلي


(اطلاعيه ورزشي (دريافت جوايز چهاردهمين دوره جشنواره ورزشي درون دانشگاهي

به اطلاع دانشجويان گرامي که در جشنواره ورزشي درون دانشگاهي حائز مقام شده اند مي رساند،جهت دريافت جوايز خود از تاريخ 97/10/10 لغايت 97/10/30 در ساعت اداري به همراه کارت دانشجويي خود به واحد مديريت تربيت بدني مراجعه نمايند.


 
نوشته شده توسط مدير تربيت بدني در تاریخ 1397/10/09