انجمنهاي علمي دانشجويي انجمن علمي دانشجويي برق اخبار و اطلاعيه ها


گزارش فعاليت انجمن علمي برق و مهندسي پزشکي در سال تحصيلي 97-96

ايجاد کانال تلگرامي
برگزاري جلسات شوراي مرکزي انجمن
پيگيري برگزاري کلاس هاي orcad , plc

 
فایل های پیوست
نوشته شده توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي در تاریخ 1397/10/13