انجمنهاي علمي دانشجويي انجمن علمي دانشجويي تربيت بدني اخبار و اطلاعيه ها


گزارش فعاليت انجمن علمي تربيت بدني در سال تحصيلي 97-96

کارگاه علمي آموزشي کار با دستگاه ويژه دانشجويان گروه تربيت بدني در مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد به همت انجمن تربيت بدني در تاريخ 14/12/96 در محل پرديس دانشگاه ايوان‌کي برگزار گرديد که تعداد 52 نفر از دانشجويان اين گروه در اين کارگاه (مدرس دکتراحمد محمودي) شرکت نمودند که در پايان دوره به تمامي شرکت‌کنندگان گواهي حضور در کارگاه اهدا گرديد. براي برگزاري اين برنامه اقدامات زير صورت گرفت
کارگاه علمي آموزشي مقاله نويسي ويژه دانشجويان گروه تربيت بدني در مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد به همت انجمن تربيت بدني در تاريخ 14/12/96 در محل پرديس دانشگاه ايوان‌کي برگزار گرديد که تعداد 47 نفر از دانشجويان اين گروه در اين کارگاه (مدرس دکتراحمد محمودي) شرکت نمودند که در پايان دوره به تمامي شرکت‌کنندگان گواهي حضور در کارگاه اهدا گرديد. براي برگزاري اين برنامه اقدامات زير صورت گرفت
به منظور  بالا بردن توان علمي و عملي دانشجويان رشته تربيت بدني به ويژه واحد درسي مديريت اماکن و تجهيزات ورزشي،بازديدي علمي دانشجويي  از مجموعه ورزشي آزادي تهران در تاريخ 18/02/97برگزار گرديد که تعداد 48 نفر از دانشجويان و 2 نفر از اساتيد گروه تربيت بدني در اين برنامه شرکت نمودند. براي برگزاري اين بازديد اقدامات زير صورت پذيرفت
در راستاي توامندسازي دانشجويان رشته تربيت بدني و بالابردن توان عملي ايشان به منظور ورود به بازارکار، انجمن علمي دانشجويي تربيت بدني با همکاري گروه، در تاريخ 10/4/97 مربيگري سطح 1 فوتسال ايران را زير نظر فدراسيون جمهوري اسلامي ايران برگزار نمود.
در کلاس مربيگري سطح 1 فوتسال ايران تعداد 20 نفر از دانشجويان گروه تربيت بدني دانشگاه ايوان کي حضور داشتند، آموزش اين کلاس جناب آقاي علي زندي پور، مدرس رسميAFC از طرف فدراسيون فوتبال معرفي شده بودند.
در پايان دوره که به مدت 6 روز ( عملي و تئوري) تمامي نفرات در آزمون نهايي قبول شده و به ايشان کارت مربيگري سطح 1 فوتسال ايران از طرف فدراسيون و گواهي اتمام دوره از طرف مديريت تربيت بدني اهداء گرديد

 
فایل های پیوست
نوشته شده توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي در تاریخ 1397/10/13