معاونت دانشجويي و فرهنگي مديريت تربيت بدني اخبار و اطلاعيه ها


اعزام به مسابقات انتخابي تيم ملي تيراندازي با کمان و پاورليفتينگ

بدينوسيله به اطلاع مي رساند،دانشجوياني که در رشته هاي ورزشي زير داراي سابقه فعاليت،مقام و يا عضويت در تيم هاي باشگاهي و ملي را دارند،جهت اعزام به مسابقات انتخابي تيم ملي دانشجويان دانشگاه هاي کشور حداکثر تا روز يکشنبه مورخ 97/11/07  به همراه مدارک مربوطه (حکم قهرماني - کارت مربيگري -کارت عضويت باشگاه - نامه از     فدراسيون مربوطه ) به مديريت تربيت بدني دانشگاه مراجعه نمايند.                                                                                                                                         تير و کمان (کامپوند)   در بخش دختران و پسران                                                                                             پاورليفتينگ     در بخش پسران                                                                                                                            جهت کسب اطلاعات بيشتر تماس با شماره 02334521568    

 
نوشته شده توسط مدير تربيت بدني در تاریخ 1397/11/03