معاونت دانشجويي و فرهنگي صفحه اصلي معاونت اخبار صفحه اصلي


اطلاعيه شماره 1 ستاد انتخابات کانونهاي فرهنگي هنري دانشجويان دانشگاه ايوان‌کي: ثبت نام کانديداها

اطلاعات بيشتر در پوستر فراخوان در پيوست قابل مشاهده است.
همچنين براي ثبت نام آسان، ميتوانيد از طريق لينک زير اقدام نماييد:
 
فایل های پیوست
نوشته شده توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي در تاریخ 1398/01/21