معاونت دانشجويي و فرهنگي مديريت امور فرهنگي و فوق برنامه اخبار و اطلاعيه ها


به کانون دانش آموختگان بپيونديد + معرفي

كانون دانش آموختگان دانشگاه ايوان‌کي با هدف ايجاد و حفظ ارتباط مستمر با دانش آموختگان و آشنائي و بهره‌گيري موثر از امكانات و تجربيات علمي–فرهنگي اعضاء تشكيل شد. اين كانون تشكيلاتي است غير انتفاعي، غير سياسي و غير دولتي كه با مشارکت مستقيم دانش‌آموختگان، کارکنان، اساتيد و مدرسين دانشگاه ايوان‌کي و ساير حاميان تشكيل گرديده و براي گسترش ارتباطات اجتماعي و فرهنگي ميان دانش آموختگان تلاش مي‌نمايد.

اهم اهداف اين كانون عبارتند از:

1-  استفاده از استعدادها، توان، تجربه و تخصص دانش‌آموختگان

2-  ايجاد ارتباط علمي و فرهنگي بين اعضاء و ايجاد زمينه رشد و ارتقاي جمعي

3-  برگزاري همايش‌هاي  آموزشي، فرهنگي، کارآفريني، نوآوري و ... در جهت رشد و بهره مندي اعضاء

4-  ايجاد ارتباط و تعامل سازنده بين دانشگاهيان و اعضاي شاغل در عرصه‌هاي مختلف علمي و اجرايي

5-  مشارکت موثر اعضاء در عرصه‌هاي آموزشي، فرهنگي، ورزشي، هنري و...

6-  پيگيري کانون جهت برقراري از تسهيلات و امکانات تخفيفي در دستگاهها و يا نهادهاي مختلف براي استفاده متقاضيان.


براي عضويت در اين کانون کافي است با مراجعه به آدرس زير، اطلاعات خواسته‌شده تکميل گردد:

http://daneshamukhtegan.eyc.ac.ir


دانش‌آموختگان عضو کانون مي‌توانند نظرات و پيشنهادهاي خود درباره بهبود فعاليت‌ها را در سامانه منعکس نمايند. همچنين راه ارتباطي farhangi_eyc@ يا 34521569-023 پاسخگوي سوالات عزيزان مي‌باشد.

 
نوشته شده توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي در تاریخ 1398/04/10