مديريت خدمات آموزشي واحد ثبت نام و میهمان و انتقال اطلاعيه ها


اطلاعيه مهم: روزهاي تعطيل دانشگاه در تابستان 98

بهاطلاع کليه اساتيد و دانشجويان محترم مي رساند، دانشگاه ايوان کي از تاريخ1398/04/15 در ايام هفته فقط از سه شنبه تا پنجشنبه داير مي باشد و در روزهايشنبه، يکشنبه و دوشنبه هر هفته تا اطلاع ثانوي تعطيل خواهد بود.


معاونت آموزش و تحصيلات تکميلي دانشگاه 
نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ 1398/04/12