گروه کامپيوتر و فناوري اطلاعات اعضای هیأت علمی و اساتید برجسته مهدی حبیب زاده مطلق

مهدی حبیب زاده مطلق

استادیار
  • دکتری: مهندسي، علوم کامپيوتر پردازش تصوير و يادگيري ماشين
  • کارشناسی ارشد: مهندسي برق الکترونيک
  • کارشناسی: مهندسي برق الکترونيک
  • آدرس: دانشگاه ایوان کی

  • +98 02334521591
  • +98 02334521562
  • me.habibzadeh@eyc.ac.ir