گروه کامپيوتر و فناوري اطلاعات اعضای هیأت علمی و اساتید برجسته اسماعیل فخیمی

اسماعیل فخیمی قشلاق محمدبیگ

مربی
  • دکتری: نرم افزار-هوش مصنوعی
  • کارشناسی ارشد: کامپیوتر- نرم افزار
  • کارشناسی: ریاضی کاربردی
  • آدرس: دانشگاه ایوان کی

  • +98 02334521591
  • +98 02334521562
  • e.fakhimi@eyc.ac.ir