گروه کامپيوتر و فناوري اطلاعات اعضای هیأت علمی و اساتید برجسته حمیدرضا جلالیان

حمیدرضا جلالیان

استادیار
  • دکتری: علوم کامپیوتر در هوش محاسباتی
  • کارشناسی ارشد: ریاضی کاربردی-کنترل و کنترل بهینه
  • کارشناسی: ریاضی کاربردی
  • آدرس: دانشگاه قم دانشکده علوم پایه گروه علوم کامپیوتر

  • +98 02334521591
  • +98 02334521562
  • hamid.jalalian@eyc.ac.ir