دريافت جوايز پانزدهمين دوره جشنواره ورزشي
به اطلاع دانشجوياني که در پانزدهمين دوره جشنواره ورزشي درون دانشگاهي (نيمسال 972) صاحب مقام شده اند مي رساند،جهت دريافت جوايز خود از تاريخ 98/03/26 لغايت 98/04/13 به همراه کارت دانشجويي به مديريت ترب
ادامه مطلب...
اعزام به مسابقات چهارمين المپياد ورزش هاي همگاني دانشجويان دختر و پسر
بدينوسيله به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند،جهت اعزام به مسابقات چهارمين المپياد ورزش هاي همگاني دانشجويان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي کشور در رشته هاي مختلف بر اساس فايل پيوست،دانشجويا
ادامه مطلب...