معاونت پژوهشي و فناوري مديريت برنامه ريزي پژوهشي معرفي مدير


 

محمد امين باسوتي
 
مدير برنامه ريزي پژوهشي  
پست الکترونیک:    ma.basouti@eyc.ac.ir  
 
    مدرک تحصیلی: کارشناسي ارشد مهندسي برق - کنترل
    محل کار: معاونت پژوهش و فناوري
    ساعات حضور: 16-8
   سوابق اجرایی:  
  مديرکل آموزش دانشگاه (86-85) مدير عامل شرکت تعاوني مسکن کارکنان دانشگاه ايوانکي (از 88)  
   وظایف:  
  اداره مديريت برنامه‌ريزي و ارزيابي پژوهش و نظارت بر حسن انجام امور؛ پي‌گيري لازم براي تحقق برنامه‌هاي سالانه، پنج‌ساله و اهداف سند چشم‌انداز مؤسسه با همکاري گروه‌هاي علمي و ساير مديريت‌هاي معاونت پژوهش؛ ارزيابي عملکرد پژوهشي گروه‌هاي علمي، دبيران پژوهشي، مديريت‌ها و واحدهاي معاونت پژوهش؛ انجام امور دبيري جلسه شوراي سياست‌گذاري پژوهش؛ شرکت در جلسات شوراي مديران؛ تشکيل کميته برنامه‌ريزي و ارزيابي؛ آسيب‌شناسي مستمر فعاليت‌هاي پژوهشي مؤسسه؛ ارزيابي کارمندان معاونت پژوهش و انتخاب کارمندان نمونه؛ پيگيري و نظارت مستمر بر اجراي دقيق آيين‌نامه‌هاي مصوب معاونت پژوهش و هيئت رئيسه؛ برآورد بودجه سالانه مديريت؛ انجام ساير امور محوّل از سوي معاون پژوهشي يا قائم‌مقام وي.  
   
    تلفن: 023-34521580
    دورنگار: 023-34521580