کارگاه و آزمايشگاه مديريت کارگاه و آزمايشگاه معرفي مسئول


 

مهدي آزادي
 
مسئول کارگاه  
پست الکترونیک:    m.azadi@eyc.ac.ir  
 
    مدرک تحصیلی: کارشناسي ارشد عمران - راه و ترابري
    محل کار: دفتر کارگاه
    ساعات حضور: همه روزه 8 الي 16
   سوابق اجرایی:  
  کارشناس گروه مهندسي عمران از سال 89 تا کنون  
   وظایف:  
  برنامه ريزي کلاسهاي کارگاه - برنامه ريزي و برگزاري امتحانات کارگاه- تجهيز و اداره کارگاه هاي آموزشي  
   
    تلفن: 34521584-023
    دورنگار: