کارگاه و آزمايشگاه مديريت کارگاه و آزمايشگاه معرفي مديريت


 

مسعود احمدوند
 
مديريت کارگاه و آزمايشگاه ها  
پست الکترونیک:     
 
    مدرک تحصیلی: کارشناسي ارشد مهندسي عمران
    محل کار:
    ساعات حضور: همه روزه 8 الي 16
   سوابق اجرایی:  
   
   وظایف:  
   
   
    تلفن:
    دورنگار: