معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي تحصيلات تکميلي مدير تحصیلات تکمیلی


 

حسين اقبالي
 
مديرکل آموزش وتحصيلات تکميلي  
پست الکترونیک:    h.eghbal@eyc.ac.ir  
 
    مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد کنترل وبهينه سازي وعضو هيأت علمي
    محل کار: آموزش کل
    ساعات حضور: همه روزه 8 الي 16
   سوابق اجرایی:  
  1. کارشناس گروه علوم پايه به مدت 2سال 2. مدير حلقه هاي علمي وصالحين بسيج اساتيد از سال 91 تا کنون 3.مديرکل آموزش از سال 92 تا کنون  
   وظایف:  
  1.پاسخگويي به دانشجويان کارشناسي ارشد 2.برنامه ريزي وتدوين برنامه هاي آموزشي- پژوهشي در مقطع تحصيلات تکميلي  
   
    تلفن: 02324621573
    دورنگار: 02324621573