اطلاعات گروه هیات علمی و اساتید برجسته علی کیانی فر

نام و نام خانوادگی: علی کيانی فر
دانشکده: معماری و شهرسازی
گروه آموزشی: معماری و شهرسازی
آدرس پست الکترونیکی: kianifarali@yahoo.com
روزهای حضور در دانشگاه: بسته به روزهای تعریف درس برای اساتید
مرتبه علمی:
زمینه های مطالعاتی:
توضیحات:
     

   مقطع کارشناسي ارشد ( 1389- 1386)

       دانشگاه آزاد اسلامي- علومو تحقيقات

       رشته طراحي شهري

 

    مقطع کارشناسي ( 1384- 1379)

      دانشگاه سراسري-حکيمسبزواري

        رشته معماري

عضو نظام مهندسي ساختمان استان تهران

طراحي ، اجرا و پيمانکاري بيش از 10 پروژه ساختماني مسکوني و ويلايي 88 تاکنون


شرکت در پروژه هاي معماري و شهرسازي به عنوان طراح در مهندسين مشاور معماري وشهر سازي نقش کوثر 84-88

 

بزرگراه امام علي منطقه 13

     نوسازي بافت فرسوده حاشيه بزرگراه امام علي منطقه 13

     نوسازي بافت فرسوده محله سيروس منطقه 12

     طراحي ورودي شرقي تهران

     طرح جامع شهرک شهيد محلاتي

     طرح جامع بوئين زهرا

     ساختمان اداري شهرداري منطقه 13 ناحيه 2

     مجموعه تفريحي کارکنان وزارت راه ساري

خانه مد، کتابخانه شهر ري، فرهنگسرا، مجموعه ورزشي، برجمسکوني، موزه موسيقي، بنز کلاب، کلاب مازراتي، خانه فرهنگ ايرانيان، مجموعه ورزشهاي آبي، خانه سالمندان، خبرگزاري، مجموعه اقامتي تفريحي، مجموعه ورزش هاي آبي،مجموعه ورزش هاي خاص، مجموعه آموزشي پرواز، موزه باستان شناسي، مدياتک هنرهاي تجسمي،ساختمان نظام مهندسي تهران و .......