اطلاعات گروه هیات علمی و اساتید برجسته محمد مهرآسا

نام و نام خانوادگی: محمد مهرآسا
دانشکده: عمران و معماری
گروه آموزشی: معماری و شهرسازی
آدرس پست الکترونیکی:
روزهای حضور در دانشگاه: با توجه به برنامه ریزی ترم
مرتبه علمی: مربی
زمینه های مطالعاتی: معماری و شهرسازی
توضیحات:
     

کارشناسی ارشد مدیریت شهری

* سال 1370 لغایت 1383در واحد معاونت پشتیبانی - کارشناس اموراداری

* سال 1383 لغایت 1386 مدیر روابط عمومی و مسئول تربیت بدنی

* سال 1386 لغایت 1389 کارشناس شهرسازی و معماری

* دبیر کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 شهرهای گرمسار،آرادان،ایوانکی،دامغان،امیرآباد،کلاته رودبار و دیباج

* سال 1389 لغایت 1393 رئیس اداره مسکن و شهرسازی شهرستان مهدیشهر

* عضو کمیته فنی شهرستان های مهدیشهر،شهمیرزاد و درجزین

 * عضو کمیته فنی طرحهای جامع و تفصیلیشهرهای صدرالاشاره

 *عضو کمیته فنی طرحهای هادی روستاییشهرهای تابع

* عضو کمیسیون ماده 99

از 1393 لغایت 1394 مدیر روابط عمومی اداره کل

1395 رئیس اداره بافت استان سمنان

*نمیه دوم سال 1395 به عنوان معاون مدیر کل در مشارکتهای مردمی( خیرین مدرسهساز) در سازمان نوسازی وتجهیز مدارس استان سمنان

* عضو کمیته مدیریت بحران شهرستان -گرمسار آرادان وایوانکی

* عضو کمیته بررسی بهداشت در مناطق محروم(گرمسار آرادان وایوانکی)

 

 

* عضو کمیته فنی طرحهای جامع وتفصیلیشهرهای فوق الذکر                                                            

*عضو کمیته فنی طرح هادی روستایی تابع شهرستان فوق الذکر 

*عضو کمیته کارشناسی قانون تعیین تکلیف در اداره ثبت واسناد املاک شهرستانگرمسار وآرادان 

* سال 1396تا کنون رئیس اداره مسکن و شهرسازی شهرستان گرمسار