معرفی گروه هیات علمی و اساتید برجسته آقای دکتر احمد محمودی

نام و نام خانوادگی: احمد محمودی
دانشکده: مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی: تربیت بدنی و علوم ورزشی
آدرس پست الکترونیکی: Ahmad.Mahmoudi3536@gmail.com
روزهای حضور در دانشگاه: پنجشنبه ها
مرتبه علمی: استادیار
زمینه های مطالعاتی: مدیریت ورزشی
توضیحات:
     

سوابق تحصيلي:

رديف

عنوان درجه تحصيلي

رشته تحصيلي

تاريخ اخذ مدرک

نام و مؤسسه اخذ مدرک

1

ديپلم

تربيت بدني

1382

هنرستان تربيت بدني شهيد کاظميان مشهد

2

کارداني

تربيت بدني

1384

دانشکده شهيد منتظري مشهد

3

کارشناسي

تربيت بدني و علوم ورزشي

1386

دانشگاه بين‌المللي امام رضا (ع)

4

کارشناسي ارشد

مديريت ورزشي

1390

دانشگاه تهران

5

دکتري تخصصي

مديريت ورزشي

1396

دانشگاه علامه طباطبائي تهران

عنوان پايان نامهکارشناسي ارشد:

ارتباط بين کيفيت خدمات و رضايت‌منديبا وفاداري مشتريان باشگاه‌هاي بدنسازي و ايروبيک شهر تهران.

استادراهنما: دکتر سيد نصراله سجادي

استادمشاور: دکتر محمود گودرزيText Box: *درجه ارزيابي: عالي  و نمره: 80/19
 

 

عنوانرسال? دکتري:

تدوينالگوي عوامل بروز و بازدارنده فساد در صنعت فوتبال ايران با رويکرد نظري? دادهبنياد

(Developinga Model of Factors Fostering and Hindering Corruption

In IranianFootball Industry through the grounded theory)

استادراهنما: دکتر حبيب هنري

اساتيدمشاور: دکتر جليل يونسي- دکتر جواد شهلائي باقريText Box: *درجه ارزيابي: عالي  و نمره : 20
 

فعاليت در امور اجرايي:

رديف

نوع فعاليت

محل فعاليت

مشخصات ابلاغ

تاريخ اتمام فعاليت

1

همايش ملي شهرسازي ايراني اسلامي

تهران

مسئول کميته روابط عمومي

1393

2

ششمين همايش ملي دانشجويان

تهران

عضو کميته داوطلبان

1390

3

مسابقات ورزشي دانش آموزان پسر کل کشور

مشهد

عضو کميته تغذيه

1394

4

نشست چالش‌هاي پيش روي ورزش همگاني کشور

تهران

کميته اجرايي

1394

5

مسئول کميته برگزاري و سرپرست فني مسابقات فوتسال درون دانشگاهي (روز دانشجو) دانشگاه علامه طباطبائي

تهران

مسئول برگزاري مسابقات

1394

6

مسئول برگزاري مسابقات جشنواره ورزشي دانشگاه علامه طباطبائي به مناسبت هفته خوابگاه‌ها

تهران

سرپرست فني مسابقات

1394

7

عضويت در انجمن ملي مديريت ورزشي ايران

تهران

عضو

1395

8

عضو هسته پژوهش توسع? نظام‌مند مديريت ورزش (دکتر حبيب هنري)

دانشگاه علامه طباطبائي

عضو هسته

1394

9

مدير اجرايي نشريه علمي-پژوهشي پژوهشنامه اقتصاد و بازاريابي ورزش

دانشگاه علامه طباطبائي

مدير و دبير اجرايي

1396

10

مسئول کميته گردهمايي‌هاي علمي

انجمن مديريت ورزشي ايران

مسئول کميته

1396

11

سرپرست فني مسابقات فوتبال بين دانشکده‌اي دانشگاه علامه طباطبائي

دانشگاه علامه طباطبائي

سرپرست فتي

1396

12

سرپرست فني ليگ فوتسال پسران دانشگاه علامه طباطبائي

دانشگاه علامه طباطبائي

سرپرست فني

1396

13

سرمربي تيم فوتسال دانشگاه علامه در مسابقات منطقه 1 کشور

دانشگاه علامه طباطبائي

سرمربي

1396

14

رئيس کميته ديده‌باني فدراسيون ورزش‌هاي همگاني

فدراسيون ورزش‌هاي همگاني

رئيس

1397

مقالات ارائه شده در نشريات داخلي:

رديف

عنوان مقاله

نوع مقاله

نام نشريه

مشخصات نشريه

همکاران

مشارکت

وضعيت مقاله

سال

شماره

تاريخ انتشار

1

مقايسه کيفيت خدمات ارائه شده در باشگاه‌هاي ورزشي (بدنسازي و آمادگي جسماني) دولتي و خصوصي شهر تهران از ديدگاه مشتريان

علمي- پژوهشي

پژوهش‌هاي معاصر در مديريت ورزشي

90

2

90

دکتر سيد نصراله سجادي، دکتر محمود گودرزي، مهران ميزاني

مؤلف (مستخرج از پايان نامه کارشناسي ارشد)

چاپ شده

2

بررسي تأثير کيفيت خدمات ورضايت‌مندي بر وفاداري مشتريان باشگاه‌هاي ورزشي (بدنسازي و ايروبيک)

علمي- پژوهشي

مديريت ورزشي دانشگاه تهران (حرکت)

94

1

94

دکتر سيد نصراله سجادي، دکتر محمود گودرزي

مؤلف (مستخرج از پايان نامه کارشناسي ارشد)

چاپ شده

3

مقايسه وفاداري مشتريان باشگاه‌هاي ورزشي خصوصي و دولتي شهر تهران

علمي- پژوهشي

مديريت ورزشي دانشگاه تهران (حرکت)

92

2

92

دکتر مجيد جلالي فراهاني، دکتر ابراهيم عليدوست قهفرخي، آرام مرادي

همکار (نويسنده دوم)

چاپ شده

4

ارتباط بين انگيزه‌ها با رضايت‌مندي گردشگران پيست‌هاي اسکي استان تهران

علمي- پژوهشي

مديريت ورزشي دانشگاه تهران (حرکت)

92

3

92

علي بنسبردي، ميثم رحيمي زاده، حسن اسدي

همکار (نويسنده سوم)

چاپ شده

5

بررسي اولويت‌ها و راهکارهاي پيشرفت ورزش قهرماني جودو کشور

علمي- پژوهشي

مديريت ورزشي دانشگاه تهران (حرکت)

93

2

93

دکتر ابراهيم عليدوست قهفرخي، دکتر سيد نصراله سجادي، وحيد ساعت چيان

همکار (نويسنده سوم)

چاپ شده

6

رابطه محدوديت‌هاي گردشگران بارضايت‌مندي آنان در پيست‌هاي اسکي استان تهران

علمي- پژوهشي

مطالعات مديريت ورزشي (پژوهشگاه تربيت بدني)

93

23

93

علي بنسبردي، محمد رضا معين فرد

همکار (نويسنده سوم)

چاپ شده

7

نقش وضعيت اجتماعي-اقتصادي (SES) در انگيزه مشارکت شهروندان به ورزش‌هاي همگاني-تفريحي

علمي- پژوهشي

پژوهش‌هاي کاربردي در مديريت ورزشي

92

7

92

ايوب اسلامي، محمد خبيري، سيد مهدي نجفيان رضوي

همکار (نويسنده دوم)

چاپ شده

8

مقايسه بهره‌وري استخرهاي خصوصي و دولتي شهر تهران

علمي- ترويجي

پژوهش در مديريت ورزشي

92

6

92

حسن قامتي، احمد نيک سرشت

مؤلف

چاپ شده

9

بررسي ارتباط بين مديريت زمان با تنش شغلي معلمان تربيت بدني شهر مشهد

علمي- پژوهشي

پژوهش هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش

93

-

-

مهدي غفوري، ستاره اسحاقيان، فرزانه فاتح

مؤلف

پذيرش شده (درانتظار چاپ)

10

نقش مديريت ارتباط با مشتري در وفاداري مشتريان به مراکز تفريحي- ورزشي

علمي- پژوهشي

مطالعات مديريت ورزشي (پژوهشگاه تربيت بدني)

93

36

95

ايوب اسلامي، حبيب هنري

مؤلف

چاپ شده

11

بررسي نقش چابکي سازماني در آمادگي براي تغيير در کارکنان اداره ورزش و جوانان استان البرز

علمي-پژوهشي

پژوهش‌هاي معاصر در مديريت ورزشي

93

8

93

غلامعلي کارگر، محمدحسن متقي شهري، ايوب اسلامي

مؤلف

چاپ شده

12

مقايسه نقش و حضور زنان در پست‌هاي مديريتي سازمان‌هاي ورزشي و غير ورزشي

علمي-پژوهشي

رويکردهاي نوين در مديريت ورزشي

93

4

93

محمدحسن متقي شهري، فرزاد غفوري

همکار (نويسنده سوم)

چاپ شده

13

تحليل رگرسيوني بين اجزاي مديريت دانش و اقتصاد دانش محور در اداره کل ورزش و جوانان استاد خراسان رضوي

علمي-پژوهشي

رويکردهاي نوين در مديريت ورزشي

 

 

94

5

94

مهدي غفوري، محمد خبيري، ايوب اسلامي

همکار (نويسنده دوم)

چاپ شده

14

نقش فناوري اطلاعات (IT) و سيستم‌هاي اطلاعات مديريت (MIS) در عملکرد سازماني مديران آموزش و پرورش

علمي-پژوهشي

نشريه مطالعات مديريت رفتار سازماني در ورزش

(مطالعات مباني مديريت در ورزش)

94

3

94

حبيب هنري، محمدحسن متقي شهري، ايوب اسلامي

مؤلف

چاپ شده

15

مدلسازي معادلات ساختاري تأثير محدوديت‌ها بر رضايت‌مندي گردشگران ورزشي: نقش ميانجي انگيزه‌ها

علمي-پژوهشي

مديريت ورزشي (حرکت)

95

-

-

حبيب هنري، جليل يونسي، عاطفه حبيبي راد

مؤلف

پذيرفته شده

16

استاندارد سازي پرسشنامه انگيزه گردشگران پيست‌هاي اسکي

علمي-پژوهشي

پژوهش هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش

97

(2)10

97

مهدي کروبي، محمدحسن متقي شهري، حسن قامتي

مؤلف

چاپ شده

17

سنجش روايي و پايايي نسخه فارسي پرسشنامه صحه گذاري ورزشکاران مشهور بر محصولات ورزش از ديدگاه مشتريان

علمي-پژوهشي

پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حرکتي

97

(15)8

1397

حبيب هنري، عاطفه حبيبي راد، مهدي رسولي

مؤلف

چاپ شده

18

ارتباط بين اخلاق حرفه‌اي فروشندگان لوازم ورزشي با شکل‌گيري روابط پايدار بين مشتري و فروشگاه

علمي-پژوهشي

رويکردهاي نوين در مديريت ورزشي

94

(10)3

1394

سارا کشکر، مصطفي سلطاني، ايوب اسلامي

مؤلف

چاپ شده

19

مقايسه شناخت سازماني اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوي و سازمان ورزش شهرداري مشهد بر اساس مدل وايزبورد

علمي-پژوهشي

مديريت منابع انساني در ورزش

95

2

95

فرزاد غفوري، مهران ميزاني، محسن کوثري‌پور

مؤلف

چاپ شده

20

استانداردسازي نسخه فارسي پرسشنامه رضايت‌مندي مشتريان باشگاه‌هاي بدنسازي و ايروبيک: سنجش روايي و پايايي

علمي-پژوهشي

پژوهش‌هاي کاربردي در مديريت ورزشي

94

17

95

جليل يونسي، محمدحسن متقي شهري، جوادشهلايي باقري

مؤلف

چاپ شده

21

بررسي نقش نوستالوژي (خاطرات گذشته) بر مقاصد رفتاري گردشگران ورزشي

علمي-پژوهشي

پژوهش هاي کاربردي در مديريت ورزشي

94

19

95

مهدي کروبي، مجيد حسيني

مؤلف

چاپ شده

22

اولويت‌بندي عوامل موثر بر صحه گذاري ورزشکاران مشهور بر محصولات ورزشي از ديدگاه مشتريان

علمي-پژوهشي

مطالعات مديريت ورزشي (پژوهشگاه تربيت بدني)

94

41

96

سيدمهدي رسولي، محمدحسن متقي شهري

مؤلف

چاپ شده

23

سنجش روايي و پايايي نسخه فارسي پرسشنامه محدوديت‌هاي گردشگران ورزشي پيست‌هاي اسکي استان تهران

علمي-پژوهشي

رويکردهاي نوين در مديريت ورزشي

93

6

93

جليل يونسي

مؤلف

چاپ شده

24

مقايسه تفاوت‌هاي جنسيتي در انگيزش مشارکت ورزشي دانش آموزان ورزشکار

علمي-پژوهشي

آموزش و ارزشيابي

94

29

94

مژگان پيري، سعيد آهار

همکار (نويسنده سوم و مسئول)

چاپ شده

25

رابطه سرمايه اجتماعي و سرمايه روانشناختي با نقش ميانجي خودکارآمدي در دبيران تربيت بدني

علمي-پژوهشي

رويکردهاي نوين در مديريت ورزشي

93

7

93

جليل يونسي، ميثم رحيمي زاده

مؤلف

چاپ شده

26

بررسي نحوه گذران اوقات فراغت با تأکيد بر فعاليت‌هاي بدني از ديدگاه اسلام 

علمي-پژوهشي

نشريه مطالعات فرهنگي در ورزش

-

-

-

روح الله اقبال سعيدي،

همکار(نويسنده دوم)

پذيرفته شده

27

بررسي نقش محدوديت‌ها در انگيزه مشارکت گردشگران ورزش‌هاي زمستاني

علمي-پژوهشي

نشريه مطالعات مديريت گردشگري (دانشگاه علامه طباطبائي)

-

34

95

مهدي کروبي، پيمان سيدي

مؤلف

چاپ شده

28

تدوين الگوي معادلات ساختاري تأثير انگيزه‌ها بر ميزان رضايت‌مندي با نقش ميانجي امنيت در گردشگران ورزشي پيست‌هاي اسکي

علمي-پژوهشي

پژوهش نامه نظم و امنيت انتظامي

1395

39

1396

مهدي کروبي، پيمان سيدي، علي خزائي

مؤلف

چاپ شده

29

طراحي مدل ساختاري ارتباط بين عدالت سازماني با بهره‌وري نيروي انساني با نقش ميانجي شادي فردي و سازماني در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان

علمي-پژوهشي

نشريه جهاد

-

-

-

احمد محمودي، حبيب هنري، ستاره اسکندري، بهادر عزيزي

مؤلف

در حال داوري

30

طراحي مدل معادلات ساختاري ارتباط هوش سازماني با عملکرد سازماني در کارشناسان سازمان ورزش شهرداري تهران: نقش ميانجي فرايند استقرار شش سيگما

علمي- پژوهشي

نشريه حرکت

96

-

-

بهرام يوسفي، علي خزائي، ستاره اسکندري

مؤلف

پذيرش شده

31

مدل ارتباطي هوش هيجاني، اضطراب فيزيکي اجتماعي و رضايت از زندگي دانشجويان تربيت‌بدني دانشکده فني و حرفه‌اي الزهرا مشهد

علمي- پژوهشي

پژوهش در ورزش تربيتي (پژوهشگاه تربيت بدني)

1396

-

-

محمد رضا اسماعيل زاده، مژگان پيري

همکار (نفر سوم)

پذيرفته شده

32

کاوش عوامل زمينه‌اي و مداخله‌گر بروز فساد در صنعت فوتبال ايران (مستخرج از رساله دکتري)

علمي - پژوهشي

نشريه مديريت ورزشي (حرکت)

1396

-

-

احمد محمودي، حبيب هنري، جليل يونسي، جواد شهلائي باقري

مؤلف

پذيرفته شده

33

شناسايي راهبردها و پيامدهاي سلامت اداري در صنعت فوتبال ايران (مستخرج از رساله دکتري)

علمي - پژوهشي

نشريه مديريت و توسعه ورزش دانشگاه گيلان

1396

38

1396

احمد محمودي، حبيب هنري، جليل يونسي، جواد شهلائي باقري

مؤلف

پذيرفته شده

34

تدوين الگوي عوامل بروز فساد در صنعت فوتبال ايران: نظريه برخاسته از داده‌ها

علمي - پژوهشي

نشريه پژوهش هاي راهبردي وزارت ورزش و جوانان

96

 

 

احمد محمودي، حبيب هنري، جليل يونسي، جواد شهلائي باقري

مؤلف

چاپ شده

40

اولويت بندي عوامل موثر بر سبک تصميم‌گيري خريداران محصولات ورزشي

علمي - پژوهشي

نشريه پژوهش‌هاي کاربردي مديريت ورزشي (پيام نور)

 

 

 

 

مؤلف

 

41

مقايسه کيفيت اطلاع‌رساني، محدوديت‌ها و انگيزه‌ مشارکت به فعاليت‌هاي ورزشي در بين دانشجويان دختر و پسر ورزشکار (مطالعه موردي: دانشگاه علامه طباطبائي تهران)

علمي - پژوهشي

فصلنامه مديريت ارتقاي سلامت

 

 

 

 

همکار (نفر دوم)

---

42

تدوين الگوي ساختاري تأثير کيفيت اطلاع‌رساني بر انگيزه دانشجويان در مشارکت به فعاليت‌هاي ورزشي: نقش ميانجي محدوديت‌ها

علمي - پژوهشي

نشريه رويکردهاي نوين در مديريت ورزشي

 

 

 

 

همکار (نفر دوم)

 

43

ارزيابي عملکرد انجمن گردشگري ورزشي به روش کارت امتيازي متوازن (BSC)

علمي - پژوهشي

نشريه مديريت گردشگري دانشگاه علامه طباطبائي

 

 

 

 

همکار (نفر چهارم)

 

44

پيش‌بيني مهارت‌هاي ارتباطي مربيان از طريق نقش هوش فرهنگي (مطالعه موردي: مربيان تيم‌هاي فوتبال خراسان)

علمي - پژوهشي

نشريه جهاد دانشگاهي

 

 

 

 

همکار (نفرسوم)

 

45

تبيين کارکردهاي شبکه ورزش در ترويج فعاليت‌هاي تفريحي ورزشي

علمي - پژوهشي

 

 

 

 

 

همکار (نفر سوم)

 

46

طراحي مدل‌ معادلات ساختاري تصميمات رفتاري تماشاگران فوتبال و کيفيت خدمات با تأکيد بر کيفيت زيباشناختي

علمي-پژوهشي

نشريه حرکت دانشگاه تهران

 

 

 

کريم زهره‌ونديان، اسفنديار خسروي‌زاده، حبيب هنري، احمد محمودي

همکار (نفر چهارم)

پذيرش

47

ارتباط بين مسئوليت‌پذيري اجتماعي با اعتبار باشگاه‌هاي بدنسازي بانوان

علمي- پژوهشي

نشريه پژوهش‌هاي کاربردي در مديريت ورزشي

 

 

 

محسن غفراني، احمد محمودي، ولي عليزاده، مهسا مودي

همکار دوم

 

48

شناسايي و اولويت­بندي انگيزه­هاي شرکت در فعاليت­هاي ورزشي دانش­آموزان دختر مقطع متوسطه شهر زاهدان

علمي- ترويجي

فصلنامه علمي تخصصي مطالعات تربيت بدني و علوم ورزشي

1396

4

1396

محسن غفراني،
احمد محمودي،
محمد حسين قرباني، سهيلا مژدهي

نفر دوم

چاپ شده

 

ارائه مقاله در نشريات بين المللي:

رديف

عنوان مقاله

درجه مقاله

نام نشريه

مشخصات نشريه

همکاران

مشارکت

وضعيت مقاله

سال

شماره

تاريخ انتشار

1

Investigate the relationship between participation in sports and identity of

students at University of Tehran

ISC

Research in Sport Management and Psychology

2014

2

2014

Hossein Abdolmaleki*1, Ali Nourizadeh2, Hamed Karimi3, Samad Goodarzi3, Ahmad Mahmoudi4

همکار (نويسنده چهارم)

چاپ شده

2

The Relationship Between The Way of Participation in Playing Computer

Games With Teenagers' Aggression Participating in Summer Sports

Classes

ISC

International Journal of Sport Studies

2014

4

2014

Ahmad Mahmoudi1*, Mahdi Najafian Razavi2, Tahereh Fateh3, Vahid Khorasani4, Somayeh

Alimohammadi5

مؤلف

چاپ شده

3

Investigation and prioritization of strategies for championship sport

development in Khorasan Razavi province based on multiple

criteria decision-making model of TOPSIS

ISC

International Journal of Sport Studies

2014

4

2014

Ahmad Mahmoudi1*, Habib Honari2, Mostafa Soltani3, Maryam Sobhan4

مؤلف

چاپ شده

4

The Comparison Of Reiss Motivation In  Sport Participation  Between Girl And Boy Students

ISI

Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences

2014

4

2014

 

 *Mozhgan Piri1, Ahmad Mahmoudi2, Mojtaba kiani Gol3 and RohollahTalebi4

همکار (نويسنده دوم)

چاپ شده

5

The relationship of resilience and tolerance for ambiguity and generalized anxiety in athletes

ISI

Drug use in psychology and related diseases

2016

4(1)

2016

 

Khadijeh Salmani,

Reza Aminzadeh,

Ahmad Mahmoudi,

Shahram Alam

همکار (نويسنده سوم)

چاپ شده

6

The role of social capital in job burnout rate among

physical education teachers of Mashhad

ISI


International Journal of Learning and Intellectual Capital

2017

15(1)

2017

Ahmad Mahmoudi, Elika Saghafi, Hossein Abdolmaleki

نويسنده (نفر اول)

چاپ شده

7

The Role of Job Motivation in the Productivity of Human

Resource in the Ministry of Youth Affairs and Sports

ISI

Sport Management International Journal Choregia

2018

14(1)

2018

Habib Honari , Ahmad Mahmoudi , Meysam Rahimizadeh

نويسنده مسئول

چاپ شده

ارائه مقاله در همايش‌هاو کنفرانس‌ها:

رديف

عنوان مقاله

عنوان همايش

محل برگزاري

تاريخ برگزاري

1

Regression analysis of the relationship between the components of knowledge management and knowledge-based economics in Youth and sport administration of Khorasan Razavi

بين المللي مديريت دانش

تهران

1393

2

رتبه بندي عوامل مؤثر بر مديريت تجربه مشتري در باشگاه‌هاي ورزشي

ملي انجمن علمي مديريت ورزشي

تهران

1394

3

بررسي و رتبه‌بندي مولفه‌‌هاي مؤثر بر خريد روزنامه‌هاي ورزشي از ديدگاه مردم شهر تهران

ملي انجمن علمي مديريت ورزشي

تهران

1394

4

بررسي و مقايسه سطح مهارت رواني تعهد بازيکنان نخبه واليبال در پست‌هاي مختلف بازي

ملي استعداديابي ورزشي

تهران

1392

5

تأثير مديريت ارتباط با مشتري در وفاداري مشتريان مراکز تفريحي-ورزشي شهر مشهد

ملي- تخصصي علوم ورزشي؛ نياز نسل فردا

تهران

1392

6

تأثير اخلاق حرفه‌اي فروشندگان لوازم ورزشي بر شکل‌گيري روابط پايدار ميان مشتري و فروشگاه

ملي انجمن علمي مديريت ورزشي

تهران

1394

7

بررسي مشکلات و موانع مؤثر بر مشارکت دختران مقطع متوسطه در فعاليت‌هاي ورزشي

ملي تربيت بدون کلام

مشهد

1390

-

تأثير مهارت­هاي ارتباطي كارآفرينانه مديران كسب و كارهاي ورزشي برافزايش رضايت مشتريان

همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي

تفت

1390

8

Analysis of factors related to customers` loyalty in fitness centers of Tehran

INTERNATIONAL CONGRESS ON PHYSICAL fitness and aerobic

Tehran

2011

9

بررسي وضعيت سرمايه روانشناختي در معلمان تربيت بدني شهر قزوين

ملي انجمن علمي مديريت ورزشي

تهران

1394

10

Study Relationship between customer loyalty and related factors in the sports complexes in Tehran

INTERNATIONAL CONGRESS ON PHYSICAL fitness and aerobic

Tehran

2011

11

مقايسه انگيزه‌هاي مشارکت در فعاليت‌هاي ورزشي همگاني و تفريحي در بين مردان و زنان

ملي تفريحات ورزشي

تهران

1390

12

بررسي و اولويت‌بندي اصول مديريتي حاميان ورزشي در باشگاه‌هاي ورزشي شهر تهران

ملي علم و بسکتبال

تهران

1390

13

ارزيابي هوش هيجاني دانشجويان مرد کاراته کار در دانشگاه‌هاي آزاد و دولتي شهر تهران

ملي علم و کاراته

تبريز

1390

14

بررسي ارتباط بين رضايت‌مندي با وفاداري مشتريان مدارس فوتبال شهر تهران

ملي مديريت و برنامه‌ريزي در فوتبال پايه

تهران

1390

15

بررسي موانع پيش روي بليط فزوشي مطلوب در ليگ برتر فوتبال ايران

ملي تخصصي مديريت ورزشي

تهران

1390

16

prioritizing of effective factors in service quality of aerobic clubs in Karaj

INTERNATIONAL CONGRESS ON PHYSICAL fitness and aerobic

Tehran

2011

17

بررسي نتايج و عملکرد ورزشکاران ايران در بازي هاي المپيک (2008-1948)

منطقه اي دانشگاه آزاد لاهيجان

لاهيجان

1390

18

مقايسه وفاداري مشتريان مجموعه هاي ورزشي دولتي و خصوصي شهر تهران

ملي مديريت ورزشي

تهران

1390

19

بهبود يادگيري دانش آموزان: چارچوب برنامه ريزي يکپارچه اطلاعات ورزشي دانش آموزان

ملي آموزش در ايران 1404 مجمع تشخيص مصلحت نظام

تهران

1390

20

بررسي اولويت ها وراهکارهاي پيشرفت ورزش قهرماني جودو کشور از ديدگاه صاحبنظران

ملي مديريت ورزشي

تهران

1390

21

The role of sport tourism attraction on developing business opportunities in Alborz province

8th international congress in physical education and sport science

تهران

2015

22

بررسي و اولويت بندي عوامل موثر بر استعداديابي ورزش قهرماني جودو کشور

ملي استعداديابي ورزشي

تهران

1390

23

بررسي ارتباط ميان استرس شغلي با کيفيت زندگي کاري دبيران تربيت بدني

ملي تربيت بدون کلام

مشهد

1390

24

A Comparison of Customer's Loyalty of Public And Private Sport Complexes In Tehran

World Conference on Psychology, Counselling and Guidance

آنتاليا ترکيه

2011

25

برنامه‌ريزي شهري و ورزش شهروندي

ملي شهرسازي ايراني اسلامي

تهران

1393

26

Explanation of manager‘s competencies in sport events

World Conference on Psychology, Counselling and Guidance

آنتاليا ترکيه

2011

27

An investigation of individual and organizational happiness among P.E teachers

8th international congress in physical education and sport science

تهران

2015

28

Hurdles ahead of mechanization of ticketing in Iran’s Premier Football League

World Conference on Psychology, Counselling and Guidance

آنتاليا ترکيه

2011

29

شناسايي عوامل هنجاري مؤثر بر توسعه ورزش همگاني از طريق سيماي جمهوري اسلامي ايران

اولين همايش ملي ورزش براي همه

(وزارت ورزش و جوانان)

تهران

1394

30

Investigating The Condition Of Customer Experience Management In Women's Bodybuilding And Aerobic Gyms

Tehran

2015

31

The Effect Of 8 Weeks Pilates Training On Self-Esteem And Steady And Dynamic Balance In Middle Age Women

The 2nd IAPESGW Regional Symposium: Women Empowerment in Sport

Tehran

2015

32

شناسايي و رتبه‌بندي مؤلفه‌هاي مؤثر بر تداعي برند هواداران ليگ برتر واليبال کشور

(مطالعه موردي: تيم واليبال ميزان خراسان)

اولين همايش ملي برند در ورزش

(دانشگاه فردوسي مشهد)

مشهد (سخنراني)

1394

33

شناسايي موانع اجراي روش‌هاي نوين تدريس تربيت‌بدني در مدارس از ديدگاه معلمين شهر مشهد

اولين همايش ملي يافته هاي نوين در علوم ورزشي (دانشگاه شهيد رجايي)

تهران

1394

34

Regression analysis of the relationship between nostalgia and behavioral intention of winter sports tourists

9th international congress on physical Education and sport science

Tehran

2016

35

Prioritizing effective factors on customer experience management in body building and aerobic Clubs in Tehran

9th international congress on physical Education and sport science

Tehran

2016

36

نقش فعاليتهاي ورزشي اوقات فراغت در رفتارهاي نابهنجار دانشآموزان مقطع متوسطه شهر مشهد

همايش ملي ورزش در کودکي

تهران

1395

37

شناسايي و رتبه بندي عوامل مؤثر بر شادي فردي کارشناسان وزارت ورزش و جوانان

دومين همايش ملي علوم کاربردي ورزش و تندرستي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

تبريز

1395

38

شناسايي و اولويت بندي عوامل شکل دهنده احساس نوستالژيک (خاطرات گذشته)

گردشگران ورزشي

دومين همايش ملي علوم کاربردي ورزش و تندرستي دانشگاه شهيد مدن آذربايجان

تبريز

1395

39

شناخت ابعاد مؤثر بر امنيت گردشگران ورزشي

دومين همايش انجمن ملي مديريت ورزشي کشور

تهران

1395

40

شناسايي راهبردي اقليمي استان اردبيل در جهت توسعه توريسم ورزشي

همايش بين المللي گردشگري ايران

(استان مازندران)

ساري

1395

41

شناسايي و اولويت‌بندي عوامل مؤثر بازاريابي در جذب گردشگران ورزشي پارک‌هاي آبي مشهد

همايش بين المللي گردشگري ايران

(استان مازندران)

ساري

1395

42

شناسايي عوامل مؤثر بر صحّه‌گذاري ورزشکاران مشهور بر محصولات ورزشي

دومين همايش ملي يافته‌هاي نوين در علوم ورزشي دانشگاه شهيد رجايي

تهران

1395

43

شناسايي عوامل محيطي بروز فساد در صنعت فوتبال ايران: يک مطالعه کيفي

سومين همايش ملي يافته‌هاي نوين در علوم ورزشي دانشگاه شهيد رجايي

تهران

1396

44

ارتباط تعارض نقش با مشتري‌مداري و عملکرد شغلي مربيان باشگاه‌هاي بدنسازي و ايروبيک

سومين همايش ملي- تخصصي انجمن ملي مديريت ورزشي

تهران

1396

45

رويکردي کيفي به کاوش عوامل سازماني بروز فساد در صنعت فوتبال ايران

سومين همايش ملي- تخصصي انجمن ملي مديريت ورزشي

تهران

1396

46

تحليل عاملي ابعاد حقوقي و قانوني توسعه گردشگري ورزشي ايران

سومين همايش ملي- تخصصي انجمن ملي مديريت ورزشي

تهران

1396

47

تحليل عاملي تأييدي پرسش نامة سبک تصميم گيري خريد محصولات ورزشي

سومين همايش ملي يافته‌هاي نوين در علوم ورزشي دانشگاه شهيد رجايي

تهران

1396

48

Analysis the functional indicators in managing the governmental and nongovernmental sports organizations

11th International Congress on Sport Sciences

Tehran

2017

49

The Priority of Factors Affecting on Decision-Making Style of Sport Products Buyers

11th International Congress on Sport Sciences

Tehran

2017

50

Identifying the Cause of Corruption in Iranian football Industry with a Qualitative Approach

11th International Congress on Sport Sciences

Tehran

2017

51

Prediction of marketing performance through the manager’s recreational business intelligence of sport centers

11th International Congress on Sport Sciences

Tehran

2017

 

 

 

 

 

طرح‌هاي پژوهشي:

رديف

عنوان طرح

تاريخ تاييديه

تاريخ اتمام

کارفرما

مشارکت

1

مقايسه کيفيت زندگي افراد شرکت کننده و غير شرکت کننده در ورزش همگاني شهر کرج

1392

1392

دانشگاه تهران

همکار

2

کاوش فرايند شيوه‌هاي متفاوت گزينش داوطلبان ورود به دوره دکتري دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي کشور

1392

1394

سازمان سنجش آموزش کشور

همکار اجرايي و آماري طرح

3

شناسايي انتظارات و سنجش رضايت شغلي کارکنان شرکت ارتباطات سيّار ايران

1393

1395

شرکت ارتباطات سيار ايران- همراه اول

همکار اجرايي و آماري طرح

4

طراحي مدل اثربخشي مسئوليت اجتماعي شرکتي همراه اول

1394

1395

شرکت ارتباطات سيار ايران- همراه اول

همکار اجرايي و آماري طرح

5

طراحي مدل ساختاري صلاحيت‌هاي حرفه‌اي دبيران ورزش شهر تهران

1395

1396

دانشگاه علامه طباطبائي

همکار اصلي طرح

6

سياست گذاري در ورزش همگاني؛ شناسايي فرآيندهاي موجود و ارائه الگوي جديد سياست گذاري

1396

1397

پژوهشگاه تربيت بدني

همکار طرح

تأليف، ترجمه، تصحيح و...کتاب:

رديف

عنوان کتاب

نوع کتاب

تاريخ چاپ

ناشر

اسامي همکاران

تاليف

ترجمه

تصحيح

1

مباني مديريت در باشگاه‌هاي ورزشي

*

 

 

1397

دانش افروز

دکتر هنري، احمد محمودي، ولي عليزاده

2

مديريت امنيت رويدادهاي ورزشي

 

*

 

1395

حتمي

حبيب هنري، وحيد ساعت چيان

3

رويکرد پژوهشي به مديريت رفتار سازماني در ورزش

*

 

 

1396

طنين دانش

حبيب هنري، احمد محمودي، علي خزائي

ساخت وثبت اختراع «دستگاه انسداد عروق جهتافزايش قدرت و حجم توده عضلاني» براي ورزشکاران

جوايز، تشويق‌ها، نشان‌هايورزشي و علمي و ثبت اختراع:

رديف

عنوان

تاريخ دريافت

نام و سمت اعطاء کننده

1

سخنران برتر اولين همايش ملي استعداديابي ورزشي

1390

سازمان بسيج ورزش کشور

2

پوستر برتر اولين همايش ملي تفريحات ورزشي

1390

شهرداري تهران

3

قهرماني واليبال دانشگاه علامه طباطبائي

1394

دانشگاه علامه طباطبائي

4

نايب قهرماني فوتسال درون دانشگاهي

1393

دانشگاه علامه طباطبائي

5

مقام سوم دووميداني منطقه يک دانشگاه‌هاي کشور

1392

وزارت علوم و تحقيقات

6

المپياد ورزشي دانش آموزان پسر سراسر کشور

1394

وزارت آموزش و پرورش

7

ششمين همايش ملي دانشجويي

1390

پژوهشگاه تربيت بدني

8

اولين همايش استعداديابي ورزشي

1390

سازمان ورزش بسيج کشور

9

کسب رتبه سومي دوره کارشناسي ارشد

1390

دانشگاه تهران

10

پژوهشگر برتر دانشگاه علامه طباطبائي

1394

دانشگاه علامه طباطبائي

11

کسب رتبه اولي دوره دکتري

1394

دانشگاه علامه طباطبائي

12

عضو بنياد نخبگان جهت بهره‌مندي از جوايز تحصيلي

1394

بنياد نخبگان

13

ساخت و ثبت اختراع «دستگاه انسداد عروق جهت افزايش قدرت و حجم توده عضلاني» براي ورزشکاران

1395

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

14

دانشجوي شايسته تقدير دانشگاه در مقطع دکتري

1395

دانشگاه علامه طباطبائي

15

عضو بنياد نخبگان جهت بهره‌مندي از جوايز تحصيلي

1395

بنياد نخبگان

16

دانشجوي نمونه دانشگاه در مقطع دکتري

1396

دانشگاه علامه طباطبائي

17

عضو بنياد نخبگان جهت بهره‌مندي از جوايز تحصيلي

1396

بنياد نخبگان