معرفي گروه هیات علمی و اساتید برجسته دکتر وحید صابری

نام و نام خانوادگی: دکتر وحید صابری
دانشکده: عمران
گروه آموزشی: عمران
آدرس پست الکترونیکی: saberi.vahid@gmail.com
روزهای حضور در دانشگاه:
مرتبه علمی:
زمینه های مطالعاتی:
توضیحات:
     

سال شروع
سال اتمام
دانشگاه
شهر
رشته تحصيلي و گرايش
مدرک تحصيلي
1381
1385
دانشگاه امام حسين(ع)
تهران
عمران-عمران
ليسانس
1385
1388
دانشگاه سمنان
سمنان
عمران-سازه
فوق ليسانس
1390
-
دانشگاه سمنان
سمنان
عمران-زلزله
دکتري


از تاريخ
تا تاريخ
نام مؤسسه
شهر
سمت
نوع استخدام
1388
تاکنون
شرکت مهندسين مشاور ايمن سازان، قرارگاه خاتم الانبياء (ص)
تهران
کارشناس سازه-پروژه هاي زيرزميني تونلهاي طويل
قرارداد ساعتي
1391
تاکنون
موسسه آموزش عالي ايوانکي
سمنان
مدرس دروس تخصصي عمران*
هيئت علمي
مربي پايه 2


وضعيت پذيرش
درجه اعتبار
نام مجله
عنوان مقاله
Published
2011
ISI
Journal of Constructional Steel Research
Cyclic behavior of bolted connections with different arrangement of bolts

Published
2011
ISI
The structural design of tall and special building
Rotational Capacity of Castellated Steel Beams

Published
2011
ISI
The structural design of tall and special building

Behavior of Semi-rigid Connections and Semi-rigid Frames

Published
2014
ISI
Journal of Constructional Steel Research
Comparison of Bolted End plate and T-Stub Connections Sensitivity to Component Thickness
Published
2013
ISI
Open Journal of Safety Science and Technology
Numerical Evaluation of Symmetric Prism Method to Analyze the Splitting Forces Due to TBM Jack Loads
چاپ شده
1388
علمي پژوهشي
نشريه علمي پژوهشي سازه و فولاد
بررسي و مقايسه تحليلي عملكرد تناوبي اتصالات پيچي تير به ستون با صفحه انتهايي و سپري اتصال با تغييرآرايش افقي پيچهاي ستوني
چاپ شده
1387
کنفرانس بين المللي

اولين کنفرانس بين المللي مقاوم سازي لرزه اي ،
تبريز- ايران
بررسي آزمايشگاهي عملکرد لرزه اي صفحات اتصال مهاربند در سازه هاي فولادي
چاپ شده
1388
کنفرانس بين المللي
هشتمين کنگره بين المللي مهندسي عمران ، دانشگاه شيراز ،شيراز، ايران
بررسي آزمايشگاهي تاثير نسبت آب به سيمان بر ويژگيهاي بتن خود متراکم و بهينه سازي آن با پودر خاکستر بادي

چاپ شده
1389
کنفرانس ملي
اولين کنفرانس ملي صنعتي سازي سازه ها ، تهران- ايران

بررسي آزمايشگاهي پارامترهاي موثر بر رفتار اتصالات پيچي تير به ستون با صفحه انتهايي تحت بار تناوبي

چاپ شده
1387
کنفرانس ملي
همايش ملي مقاوم سازي ايران

بهسازي خسارات ناشي از  ضربه در تيرهاي بتني پيش تنيده با اسپري هاي FRP

چاپ شده
1386
کنفرانس ملي
کنفرانس ملي مرمت و بهسازي لرزه اي

بررسي آزمايشگاهي تاثير تغيير پارامترهاي ساخت بتن خودمتراكم بر دوام آن

چاپ شده
1391
کنفرانس ملي
کنفرانس ملي صنعت بتن-کرمان
مروري بر عملکرد بتن خودمتراکم در ستونهاي محصور شده فلزي

چاپ شده
1391
کنفرانس ملي
کنفرانس ملي صنعت بتن-کرمان
مروري بر عملکرد بتن خودمتراکم در تيرهاي
محصور شده با GFRP تحت بار جانبي

چاپ شده
1391
کنفرانس ملي
کنفرانس ملي صنعت بتن-کرمان

مروري بر عملکرد بتن خودمتراکم در سيلندرهاي
محصور شده با GFRP تحت بار محوري

چاپ شده
1391
کنفرانس ملي
چهارمين کنفرانس ملي ساليانه بتن ايران – تهران

ارزيابي عددي ايده منشور متقارن در تحليل نيروهاي کششي ناشي از فشار جک هاي TBM 

پذيرفته شده

کنفرانس ملي
هفتمين کنگره ملي مهندسي عمران، دانشکده مهندسي شهيد نيکبخت، زاهدان17 و 18   ارديبهشت ماه1392
بررسي و مقايسه روابط پيشنهادي اثر زلزله در طرح لاينينگ تونلهاي مکانيزه

پذيرفته شده

کنفرانس ملي
هفتمين کنگره ملي مهندسي عمران، دانشکده مهندسي شهيد نيکبخت، زاهدان17 و 18   ارديبهشت ماه1392
مروري بر تاثير بکارگيري گروت در کابلهاي تير بتني پس کشيده در معرض خوردگي کلرايدها
پذيرفته شده

کنفرانس ملي
هفتمين کنگره ملي مهندسي عمران، دانشکده مهندسي شهيد نيکبخت، زاهدان17 و 18   ارديبهشت ماه1392
مروري بر رفتار تيرهاي مرکب با کابلهاي خارجي پس کشيده
پذيرفته شده

کنفرانس ملي
هفتمين کنگره ملي مهندسي عمران، دانشکده مهندسي شهيد نيکبخت، زاهدان17 و 18   ارديبهشت ماه1392
مروري بر تخمين تغيير مکان تير بتني پيش تنيده با سنسورهاي نوري جزوات دوره کارداني:

- محاسبات فني 1 و 2

- سازه هاي بتني

- سازه هاي فولادي

- مکانيک خاک

 - اجرايساختمان 1

جزوات دوره کارشناسي:

- مقاومت مصالح 1

- تحليل سازه ها 1و2

- طرح سازه هاي فولادي1 و 2

- بارگذاري

- اصول مهندسي زلزله

- روش هاي اجرايي ساختمان

- طراحي قالب بندي

جزوات دوره کارشناسي ارشد:

- طرح سازه هاي فولادي پيشرفته

- اجزاء محدود

- ديناميک سازه ها

- تقدير شرکت مهندسين مشاور ايمن سازان، قرارگاه خاتم الانبيا بابتطرح ژئومتري سگمنت تونل انتقال آب چغاخور

- استاد نمونه گروه عمران دانشگاه ايوانکي سال 1394