معرفي گروه هیات علمی و اساتید برجسته دکتر حمید صابری

نام و نام خانوادگی: حمید صابری
دانشکده: عمران - معماری
گروه آموزشی: مهندسی عمران
آدرس پست الکترونیکی:
روزهای حضور در دانشگاه:
مرتبه علمی:
زمینه های مطالعاتی:
توضیحات:
     

سال شروع
سال اتمام
دانشگاه
شهر
رشته تحصيلي و گرايش
مدرک تحصيلي
معدل
1381
1385
دانشگاه امام حسين(ع)
تهران
عمران-عمران
ليسانس
17/11
1385
1388
دانشگاه سمنان
سمنان
عمران-سازه
فوق ليسانس
17/85
1390
-
دانشگاه سمنان
سمنان
عمران-سازه
دکتري
18/35


از تاريخ
تا تاريخ
نام مؤسسه
شهر
سمت
نوع استخدام
2/1388
تاکنون
شرکت مهندسين مشاور ايمن سازان، قرارگاه خاتم الانبياء (ص)
تهران
کارشناس سازه-پروژه هاي زيرزميني تونلهاي طويل
قرارداد ساعتي
7/1391
تاکنون
موسسه آموزش عالي ايوانکي
سمنان
مدرس دروس تخصصي عمران*
هيئت علمي
مربي پايه 2


وضعيت پذيرش
درجه اعتبار
نام مجله
عنوان مقاله
Published
2011
ISI
Journal of Constructional Steel Research
Cyclic behavior of bolted connections with different arrangement of bolts
 
Published
2011
ISI
The structural design of tall and special building
Rotational Capacity of Castellated Steel Beams
 
Published
2011
ISI
The structural design of tall and special building
 
Behavior of Semi-rigid Connections and Semi-rigid Frames
 
Published
2014
ISI
International journal of steel structure
Comparison of Bolted End plate and T-Stub Connections Sensitivity to Bolt Diameter on Cyclic Behavior
Published
2013
ISI
Open Journal of Safety Science and Technology
Numerical Evaluation of Symmetric Prism Method to Analyze the Splitting Forces Due to TBM Jack Loads
چاپ شده
1388
علمي پژوهشي
نشريه علمي پژوهشي سازه و فولاد
بررسي و مقايسه تحليلي عملكرد تناوبي اتصالات پيچي تير به ستون با صفحه انتهايي و سپري اتصال با تغييرآرايش افقي پيچهاي ستوني
چاپ شده
1387
کنفرانس بين المللي
 
اولين کنفرانس بين المللي مقاوم سازي لرزه اي ،
تبريز- ايران
بررسي آزمايشگاهي عملکرد لرزه اي صفحات اتصال مهاربند در سازه هاي فولادي
چاپ شده
1388
کنفرانس بين المللي
هشتمين کنگره بين المللي مهندسي عمران ، دانشگاه شيراز ،شيراز، ايران
بررسي آزمايشگاهي تاثير نسبت آب به سيمان بر ويژگيهاي بتن خود متراکم و بهينه سازي آن با پودر خاکستر بادي
 
چاپ شده
1389
کنفرانس ملي
اولين کنفرانس ملي صنعتي سازي سازه ها ، تهران- ايران
 
بررسي آزمايشگاهي پارامترهاي موثر بر رفتار اتصالات پيچي تير به ستون با صفحه انتهايي تحت بار تناوبي
 
چاپ شده
1387
کنفرانس ملي
همايش ملي مقاوم سازي ايران
 
بهسازي خسارات ناشي از  ضربه در تيرهاي بتني پيش تنيده با اسپري هاي FRP
 
چاپ شده
1386
کنفرانس ملي
کنفرانس ملي مرمت و بهسازي لرزه اي
 
بررسي آزمايشگاهي تاثير تغيير پارامترهاي ساخت بتن خودمتراكم بر دوام آن
 
چاپ شده
1391
کنفرانس ملي
کنفرانس ملي صنعت بتن-کرمان
مروري بر عملکرد بتن خودمتراکم در ستونهاي محصور شده فلزي
 
چاپ شده
1391
کنفرانس ملي
کنفرانس ملي صنعت بتن-کرمان
مروري بر عملکرد بتن خودمتراکم در تيرهاي
محصور شده با GFRP تحت بار جانبي
 
چاپ شده
1391
کنفرانس ملي
کنفرانس ملي صنعت بتن-کرمان
 
مروري بر عملکرد بتن خودمتراکم در سيلندرهاي
محصور شده با GFRP تحت بار محوري
 
چاپ شده
1391
کنفرانس ملي
چهارمين کنفرانس ملي ساليانه بتن ايران – تهران
 
ارزيابي عددي ايده منشور متقارن در تحليل نيروهاي کششي ناشي از فشار جک هاي TBM 
 
پذيرفته شده
 
کنفرانس ملي
هفتمين کنگره ملي مهندسي عمران، دانشکده مهندسي شهيد نيکبخت، زاهدان17 و 18   ارديبهشت ماه1392
بررسي و مقايسه روابط پيشنهادي اثر زلزله در طرح لاينينگ تونلهاي مکانيزه
 
پذيرفته شده
 
کنفرانس ملي
هفتمين کنگره ملي مهندسي عمران، دانشکده مهندسي شهيد نيکبخت، زاهدان17 و 18   ارديبهشت ماه1392
مروري بر تاثير بکارگيري گروت در کابلهاي تير بتني پس کشيده در معرض خوردگي کلرايدها
پذيرفته شده
 
کنفرانس ملي
هفتمين کنگره ملي مهندسي عمران، دانشکده مهندسي شهيد نيکبخت، زاهدان17 و 18   ارديبهشت ماه1392
مروري بر رفتار تيرهاي مرکب با کابلهاي خارجي پس کشيده
پذيرفته شده
 
کنفرانس ملي
هفتمين کنگره ملي مهندسي عمران، دانشکده مهندسي شهيد نيکبخت، زاهدان17 و 18   ارديبهشت ماه1392
مروري بر تخمين تغيير مکان تير بتني پيش تنيده با سنسورهاي نوري
 


 جزوات دوره کارداني:
- محاسبات فني 1 و 2
- تحليل مقدماتي سازه ها
- بتن پيش تنيده و پيش ساخته
- اجراي سازه هاي بتني 1 و 2
 - سازه هاي بتني
- سازه هاي فولادي
- آيين نامه هاي ساختماني
جزوات دوره کارشناسي:
-استاتيک
- مقاومت مصالح 1 و 2
- طرح سازه هاي بتني1 و 2
- طراحي پل
- مهندسي پي
جزوات دوره کارشناسي ارشد:
- طرح سازه هاي بتني پيشرفته
- طرح لرزه اي سيستم هاي مقاوم سازه هاي بتني و فولادي

- تقدير شرکت مهندسين مشاور ايمن سازان، قرارگاه خاتم الانبيا بابت طرح ژئومتري سگمنت تونل انتقال آب چغاخور
- استاد نمونه گروه عمران دانشگاه ايوانکي سال 1394