معرفي گروه هیات علمی و اساتید برجسته دکترعلی اکبر عایشاهی

نام و نام خانوادگی: دکترعلی اکبر عالیشاهی
دانشکده: عمران - معماری
گروه آموزشی: مهندسی عمران
آدرس پست الکترونیکی: alishahi_1351@yahoo.com
روزهای حضور در دانشگاه: چهارشنبه
مرتبه علمی: مربی پایه 7
زمینه های مطالعاتی: تخریب پیشرونده در سازه های بتنی
توضیحات:
     

سال شروع
سال اتمام
دانشگاه
شهر
رشته تحصيلي و گرايش
مقطع  تحصيلي
معدل
1370
1374
دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان
گرگان
مهندسي عمران - عمران
کارشناسي
16.57
1375
1378
علوم وفنون مازندران
بابل
مهندسي عمران- سازه
کارشناسي ارشد
15.64
1391
-
علوم و تحقيقات
تهران
مهندسي عمران – سازه
دکتري
16


از تاريخ
تا تاريخ
نام موسسه
شهر
سمت
نوع استخدام
1379
1389
دانشگاه آزاد واحد رامهرمز
رامهرمز
عضو هيات علمي
رسمي
1389
تا کنون
دانشگاه آزاد واحد گرمسار
گرمسار
عضو هيات علمي
رسمي


وضعيت پذيرش
درجه اعتبار
نام مجله
عنوان مقاله
چاپ شده
1383
علمي پژوهشي
مجله راه و ساختمان
بررسي رفتار پل هاي قوسي فلزي با دهانه بلند
Published
2012
کنفرانس
10th International Congress on Advances in Civil Engineering, 17-19 October 2012  Middle East Technical University, Ankara, Turkey, Oral Presentation
Role of Energy Dissipation and Deformation of Elements in  Seismic Analysis of Steel Moment Frames
Published
2013
کنفرانس
International Conference on Earthquake Engineering , 50 Years Skopje Earhquake , European Earthquake Engineering (SE-EEE), Republic of Macedonia
Quantitative Analysis of Degree of Damages in Steel Frames under Earthquake Forces
Published
2013
 
کنفرانس
International Conference on Earthquake Engineering, 50 Years Skopje Earthquake, European Earthquake Engineering (SE-EEE), Republic of Macedonia
Probabilistic Seismic Hazard Assessment of the Central Alborz Region
Published
2013
کنفرانس
International Conference on Earthquake Engineering, 50 Years Skopje Earthquake, European Earthquake Engineering (SE-EEE), Republic of Macedonia
Study the Performance of Multi-Story Steel Frames using Different Kind of Bracing Systems
Published
2013
کنفرانس
International Conference on Earthquake Engineering, 50 Years Skopje Earthquake, European Earthquake Engineering (SE-EEE), Republic of Macedonia
Multi-Tuned Mass Dampers for Seismic Response Reduction of steel structures
Published
2015
ISI
 Transactions of the Royal Society of South Australia
 Effects of Lead Rubber Bearing Base Isolator on Seismic Response of Short-Order and Non-regular on Plan Structures under Near Fault Motions


1-  بررسي تاثير استفاده از ورق هاي CFRP و GFRP در مقاوم سازي ديوارهاي برشي بتني داراي بازشو با شکل پذيري متوسط و زياد  با استفاده ازروش اجزا محدود
2-  کنترل ارتعاش سازه با استفاده از سيستم مهاربندي سختي متغير نيمه فعال
3-  تاثير ميراگر ويسکوز بر روي رفتار لرزه اي سازه هاي کوتاه مرتبه و نامنظم در پلان تحت حرکت هاي نزديک گسل
تاثير جداساز لرزه اي چندلايه لاستيکي با هسته سربي  بر روي رفتار لرزه اي سازه هاي کوتاه مرتبه و نامنظم در پلان تحت حرکت هاي نزديک گسل