معرفی گروه هیات علمی و اساتید برجسته آقای مسلم نیلچی

نام و نام خانوادگی: مسلم نیلچی
دانشکده: مدیریت
گروه آموزشی: مدیریت و حسابداری
آدرس پست الکترونیکی:
روزهای حضور در دانشگاه:
مرتبه علمی:
زمینه های مطالعاتی:
توضیحات:
     

ديپلم
رشته : رياضي وفيزيک     معدل کل : 19/74(شاگرد ممتاز)
 
کارشناسي 
رشته : مديريت   دانشگاه :علامه طباطبائي   معدل کل :19/79(شاگرد ممتاز و استعداد درخشان)
 
کارشناسي ارشد
رشته: مديريت مالي  دانشگاه :شهيد بهشتي  معدل کل :18(استعداد درخشان)


سوابق کاري و مسئوليت ها :
· عضو شوراي مرکزي انجمن اسلامي –  دبير تشکيلات و سازماندهي در شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشگاه علامه طباطبائي سال 1390ـ 1391
• مدير آموزشي(گروه مديريت و حسابداري) در گروه آموزش از راه دور(مجازي) هفت اورنگ از اسفند 1393 تاکنون 
• معاون آموزشي در مجتمع آموزشي شهيد اواساني دانا در تابستان 92 

فعاليت پژوهشي :

1 . پژوهشگر ، معاونت پژوهشي دانشکده مديريت دانشگاه علامه طباطبائي ، عنوان پژوهش : طرح تجميع رشته مديريت  / تابستان سال 1392

فعاليت هاي آموزشي:
1 . دستيار آموزشي در  دانشکده مديريت و حسابداري ،دانشگاه علامه طباطبائي/ نيمسال دوم سال 1389-1388  تا نيمسال اول سال  1392-1391 . 
2.  مدرس - دانشکده مديريت دانشگاه شهيد بهشتي / نيمسال دوم سال 1393-1392 تا نيمسال دوم سال 1393-1392 .
3.  مدرس در دانشکده مديريت و حسابداري ،دانشگاه علامه طباطبائي در :
1. نيم سال دوم سال 1392-1391
2. نيم سال دوم سال 1393-1392  
  4.  مدرس - دانشکده مديريت و حسابداري ، دانشگاه  ايوانکي / نيم سال اول سال 1395-1394  .
5.  مدرس کنکور- آموزشگاه هاي انتخاب-شوق پرواز –نصير و../  مهرماه سال 88 تاکنون(دروس رياضي و اقتصاد ) .


مقالات علمي پژوهشي :
1.  به کارگيري روش هاي تصميم گيري چند معياره جهت تعيين ارزش نسبي شرکت هاي مواد غذايي و آشاميدني بورس اوراق بهادار تهران/ تابستان 1392.
2.  نظريه ريزساختارهاي بازار و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي / ارديبهشت 1394.
مقالات علمي ترويجي :
1  . مالي رفتاري در 12 سال  / ارديبهشت 1394.
2  . آيا توسعه بانکداري اسلامي از کارايي اقتصادکلان حمايت ميکند؟ / در نوبت چاپ.


کتاب تاليفي يا ترجمه :
1. مديريت مالي در ايران،تاليفي  دکتر محمداسماعيل فدائي نژاد، دکترسيدجلال صادقي شريف و مسلم نيلچي نويد / مهر 1394 .
2 .  حسابداري بهاي تمام شده(1) – تاليفي دکترمهدي سديدي و مسلم نيلچي نويد /  مهر1394 .
3 .  برنامه ريزي خطي (1)  تاليفي / در دست نگارش .