معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي تحصيلات تکميلي فرم های مهم کارشناسی ارشد

     
 
فرم هاي مهم کارشناسي ارشد دانشگاه ايوان کي

 
 
فایل های پیوست
فرم شماره1- تعیین موضوع و استاد راهنما
فرم شماره2- سمینار (برای رشته هایی که سمینار دارند)
فرم شماره3- نمره سمینار
فرم شماره 5- گزارش پیشرفت کار
فرم شماره6- تمدید سنوات ترم 5
فرم شماره 7- تمدید سنوات ترم 6
فرم شماره 8- آمادگی دفاع
فرم شماره 9- تحویل به داور
فرم شماره 10 - ارزیابی داور در جلسه دفاع
فرم شماره 11- صورتجلسه دفاع
فرم شماره 12- انصراف از مقاله
فرم شماره 14 - نمره نهایی
فرم شماره 15 - اطلاعیه دفاع دانشجو
فرم شماره 4- پروپوزال (پیشنهاده) - دانشکده صنایع، عمران و معماری، مدیریت و حسابداری
فرم شماره 1- تعیین موضوع و استاد راهنما- PDF
روپوزال (پیشنهاده) - دانشکده برق،کامپیوتر و مکانیک
دستورالعمل نگارش پایان نامه
فرمت تایپ پایان نامه- پایان نامه بایستی در این فرمت تایپ شود.
فرم شماره 13- مستندات پژوهشی (مقاله و اختراع)