انتشارات موسسه آموزش عالی ایوانکی با مدیر مسئولی آقای دکتر عالی در سال 89 تاسیس گردید. در حال حاضر این انتشارات کتابهای زیادی در زمینه های مختلف دانشگاهی به چاپ رسانده است. تعداد کتابهای چاپ شده در حال حاضر 91 عنوان در چاپ های مختلف بوده است که از این تعداد 80 عنوان تالیفی و 11 عنوان ترجمه می باشد.