معاونت پژوهشي و فناوري مديريت فناوري اطلاعات معرفي واحد مديريت فناوري اطلاعات

     
 

واحد فناوري اطلاعات و خدمات رايانه متشکل از بخش‌هاي زير مي‌باشد:

  • برنامه نويسي

  • شبکه

  • سرويس‌هاي آنلاين و اتوماسيون ادراي

  • خدمات رايانه

که هر يک از اين بخش‌ها در جهت رفع مشکلات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري کارکنان و نيز تسهيل کار کارکنان دانشگاه و دانشجويان عزيز تلاش مي‌کنند.